TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

BROWSE OBJECTS

To browse objects by categories, please click on the concerned category link below. The number of objects located in each the categorie is shown between the parantheses follows category name. If you click on one of the categories you can display the subcategories under the clicked category. Clicking on a category links will also list the objects in that category. The objects belong to a certain category are shown below the list of categories. If you want to see an object's details please click one of the action links to the right side of the objects list.
All > Plant Science

Show

Kum Zambağı

Göksu Deltası Özel Koruma Alanı'nın güneyinde Paradeniz Dalyanı'nın Akdeniz'le birleşim noktasına yakın sahil kenarlarında doğal olarak yetişen kum zambakları (Pancratium maritimum) akşamları enfes kokan beyaz çiçekleriyle Akdeniz sahillerinin en güzel doğal bitkilerindendir.

object summary view metadata metadata(xml)


Pancratium maritimum

Kum zambakları (Pancratium maritimum) akşamları enfes kokan beyaz çiçekleriyle Akdeniz sahillerinin en güzel doğal bitkilerindendir.

object summary view metadata metadata(xml)


Hint İnciri

Hint inciri (Opuntia ficus-indica), kaktüsgiller (Cactaceae) familyasında sınıflanan Opuntia cinsinin tipik türüdür. Türkçe'de bu kaktüs türü için Frenk inciri, dikenli incir ya da halk ağzında kaynanadili adları da kullanılır. 5-10 cm uzunluğunda, kırmızı, sarı, turuncu renklerde kabuğu olan etli b...

object summary view metadata metadata(xml)


Yabani Zeytin Ağacı

Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi kıyı kuşağındaki dağ yamaçlarında doğal olarak yetişen yabani zeytin ya da halk dilindeki adıyla delice ağacının görünümü(Toros yamaçları, Silifke, Mersin)

object summary view metadata metadata(xml)


Yabani Fıstık

Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi kıyı kuşağındaki dağ yamaçlarında doğal olarak yetişen yabani fıstık ağacı ve meyveleri (Toros yamaçları, Silifke, Mersin)

object summary view metadata metadata(xml)


History of Horticulture

Centers of Origin of Crop Plants, Ancient Egyptian Agriculture and the Origins of Horticulture, Ancient Near East Cultures, Sumeria, Babylonia, Judea, Biblical and Koranic References to Agricultural Technology, Agricultural Origins and Development in Asia, Horticulture of Pre-Columbian America, Gree...

object summary view metadata ( Members Only ) metadata(xml) ( Members Only )


CropMAP

CropMAP is a site-specific retrieval system to identify current and alternative crops. CropMAP is based on three concepts (1) the development of an interactive map (2) the incorporation of county crop statistics from the US Agricultural Census; and (3) the development of crop lists by state experts ...

object summary view metadata metadata(xml)


Plant Biology

The Mechanics of Life, Survey of Plant Life, Human Uses of Flowering Plants, Ecology and Agriculture

object summary view metadata metadata(xml)


Introduction to Plant Kingdom

What is a plant, Green Algae, Algal Evolution, The conquest of the land, Bryophytes - morphology and life cycles, Bryophyte spore dispersal, Plants of the Carboniferous- Pteridophytes in perspective, Ferns, Fern allies, Evolution of seeds, Gymnosperms - an introduction, Cycads, Conifers, Introducin...

object summary view metadata metadata(xml)


Palmiye

Palmiyegiller (Palmiye, palmiyegiller (Arecaceae, Palmae) familyasını oluşturan tropik ve subtropik iklimlerde yetişen bitkilerin ortak adı

object summary view metadata metadata(xml)


Dar Yapraklı Yakıotu (Epilobium angustifolium)

Karadeniz Bölgesi ve Uludağ gibi yağışlı bölgelerde ormanlık alanlarda yetişen doğal bir bitki türüdür. Bazı tıbbi kullanım alanları söz konusudur. (Fotoğraf Eğribel Geçidi civarı, Şebinkarahisar, Giresun)

object summary view metadata metadata(xml)


Phytolacca americana

Fruits of American Pokeweed (Phytolacca americana). It is a highly toxic plant for human and livestock.

object summary view metadata metadata(xml)


Phytolacca americana

American Pokeweed (Phytolacca americana) is a large, shrubby perennial growing up to 10 feet in height native to eastern North America. The plant has a large white taproot, green or red stems, and large, simple leaves. White flowers are followed by purple to almost black berries, which are a good fo...

object summary view metadata metadata(xml)


Eupatorium cannabium

Flowers of Eupatorium cannabinum L. This herb contains the sesquiterpene lactones. Therefore it is under a special attention for the cytotoxic and antitumour activities of the sesquiterpene lactones.

object summary view metadata metadata(xml)


Carob Tree (Ceratonia siliqua L.)

Carob trees grow up to 10 meters tall. The crown is broad and semi-spherical, supported by a thick trunk with brown rough bark and sturdy branches. Leaves are 10–20 cm long, alternate, pinnate, and may or may not have a terminal leaflet. The flowers are a green-tinted red, small, numerous, and about...

object summary view metadata metadata(xml)


Mediterranean Redbud Tree

Kökeni Doğu Akdeniz olan ve en yaygın adıyla "Yahuda ağacı" (Judas tree) olarak bilinen Cercis siliquastrum L. gösterişli pembe, pembemsi mor çiçeklere sahip bir peyzaj bitkisidir. Eski Yunanca kökenli bir sözcük olan cercis “ağaç”, Latince bir sözcük olan siliquastrum “kapsüllü meyve” veya “bakla ş...

object summary view metadata metadata(xml)


Kozalak - Ladin (Picea sp.)

Genç bir ladin ağacı (Picea sp.) dalındaki kozalaklarının görünümü (Fotoğraf: Sivas, 2007).

object summary view metadata metadata(xml)


Mavi Çiçekli Eşekmarulu (Cicerbita alpina)

Mavi çiçekli eşekmarulu 20-100 cm boylanabilen çok yıllık otsu bir bitkidir. Temmuz-Eylül arasında mavi, viyole moru çiçekler açar. Bol ve orta humuslu, asidik veya nötral toprakları sever. Genelde, orman kenarları ve vadilerin güneş gören yerlerinde orman böğürtlenlerinin de bulunduğu yerlerde sık ...

object summary view metadata metadata(xml)


Dağ Lalesi (Anemone coronaria)

Dağ lalesi (Anemone coronaria), anemonlar cinsinden Akdeniz'e özgü çok yıllık otsu bir bitkidir. 20-30 cm (tarlalar gibi verimli yerlerde 50-60 cm) kadar boylanabilmektedir. Yapraklardan ayrılarak yukarı doğru uzayan sapın üstünde açan lale görünümlü gösterişli çiçekleri vardır. Çiçekler 3-8 cm çap...

object summary view metadata metadata(xml)


Mavi Jakaranda (Jacaranda mimosifolia D.Don)

15 metreye kadar boylanabilen yaprağını dökmeyen bir ağaç türüdür. Güneşli alanları sever. Su ihtiyacı orta düzeydedir ve drenajı iyi topraklarda yetişmektedir. 20-30 cm uzunluğuna erişebilen gösterişli tüp şeklinde mavi çiçekleri vardır. 2-3 cm çapında yassı meyve kapsülleri içinde kanatlı tohumlar...

object summary view metadata metadata(xml)


Pages 1 2 3 4 5