TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

BROWSE OBJECTS

To browse objects by categories, please click on the concerned category link below. The number of objects located in each the categorie is shown between the parantheses follows category name. If you click on one of the categories you can display the subcategories under the clicked category. Clicking on a category links will also list the objects in that category. The objects belong to a certain category are shown below the list of categories. If you want to see an object's details please click one of the action links to the right side of the objects list.
All > Animal Science > Animal Nutrition

Show

Hayvanpancarı Yetiştiriciliği

Hayvan pancarı, hayvanların severek yediği sulu, şıralı bir yem bitkisidir. İneklerin süt verimini belirgin bir şekilde arttırır. Kesif yemden tasarruf sağlar. Lezzetli oluşu sebebiyle hayvanlar tarafından severek yenir. Diğer yem bitkilerine göre daha fazla enerji sağlar. Hayvanların sindirim siste...

object summary view metadata metadata(xml)


Mısır Silajı Yapımı

Silaj yapımı, silaj kalitesi, koku önleyici bazı tedbirler

object summary view metadata metadata(xml)


Süt Keçilerinin Beslenmesi

Süt Keçilerinin Beslenmesi, Teke Katım Dönemi Beslenmesi, Gebeliğin Son Dönemi Beslenmesi, Süt Veriminin İlk Dönemi Beslenmesi, Süt Keçilerinin Beslenmesinde Temel İlkeler, Süt Keçilerinin Otlatılması, Doğal (Analı) Oğlak Büyütme, Oğlakların Yavrulukta Büyütülmesi, Oğlak Büyütmede Kullanılan Yavrulu...

object summary view metadata metadata(xml)


Introduction to Animal Nutrition

This CAL package is part of the 2nd VetMB Farm Animal Husbandry course. The package should take between 30-60 minutes to complete.

object summary view metadata metadata(xml)


Silage and Grass Conservation

This CAL package is part of the 2nd VetMB Farm Animal Husbandry course. The package should take between 30-60 minutes to complete.

object summary view metadata metadata(xml)


Karma Yem Sanayinde İzlenebilirlik Sistemleri

Gıda güvenliğinin sağlanmasında temel araçlardan biri olarak gıda izlenebilirliği, herhangi bir istenmeyen durum oluştuğunda ürün ve süreçleri geriye doğru izleyerek sorun kaynağının tespit edilmesi; ileriye doğru izleyerek geri toplama gibi kriz yönetim mekanizmaları için gerekli bilgi sisteminin...

object summary view metadata metadata(xml)


Koyunlarda Besleme

Koyun besleme ilkeleri, gebelik, sağım ve verimsiz dönemde koyunların beslenmesi ile ilgili pratik yetiştirme bilgileri verilmektedir.

object summary view metadata metadata(xml)


Kuzuların Bakım ve Beslenmesi

Koyunlarda doğum öncesi hazırlıklar, doğum, doğum sonrası yapılacak işlemler, kuzularınn beslenmesi, kuzu kesif yem örnekleri

object summary view metadata metadata(xml)


Hayvan Yemi Üretiminde HACCP’a Dayalı Kalite Güvence Sistemleri

Temel belge ve teklifler, Mevcut Yasalar (temel önlemler), Yem Hijyen Kurallarının (183/2005) anahtar konuları, Ulusal Yetkili Merciler üzerindeki yükümlülük, Yem Sanayi, İngiliz yaklaşımı, Öğrenilen Bazı Dersler

object summary view metadata metadata(xml)


Feed Identification

This object identifies the type of roughages, high enegry feeds, protein feeds, vitamin and minerals and feed processing with comprehensive pictures and short texts.

object summary view metadata metadata(xml)


New approaches to alternative feed sources

In this conference presentation, alternative feed ingredients, usage status in Turkey and abroad, experimental results, quality standards in feed factories, compliance with applicable legislation, and economic projections and the possible effects of feed raw materials to country's economy.

object summary view metadata metadata(xml)


TMR Table of Feed Nutrient Contents

The nutrient composition of the substances used in animal feed are presented in this Excel table.

object summary view metadata metadata(xml)


Nutrition of Cows in Lactation Period

To have enough and practical knowledge on the issues of ruminant feed, feeding, critical periods, nutrient requirements, preparation of diets for zootechnicians, veterinarians, technicians, and farmers, will contribute to the economic efficiency addition to high-quality livestock production. Basic t...

object summary view metadata metadata(xml)


Feeding Systems for Group-Housed Dairy Calves

Nutrition is a vital part of calf health and development, and making sure that calves get the nutrients they need in an efficient manner is an important job. In this Webinar the feeding systems are reviewed for dairy calves in a group-housed setting.

object summary view metadata metadata(xml)


TMR Application in Dairy Husbandry

TMR is a feeding system in which the mix of roughages and concencrate feeds accordingly formulated to the nutrients requirements of animals are given freely to the animals at feeding lots.

object summary view metadata metadata(xml)


The Points to Consider in the Beginning of Lactation

Lactation is a period starting after calving in mammals. In the beginning of lactation, caring and feeding of cows are essentially important for recovering of uterus, preparing for a new pregnancy and providing required nutrients for peak milk yield,

object summary view metadata metadata(xml)


Digestive System of Cattles and Nutrition

This lecture note teaches the digestive system and nutrition of cattles.

object summary view metadata metadata(xml)


General Animal Nutrition

This learning resource is a course manuscript for students who enrolled to BSc. programmes of faculty of agriculture other than animal science.

object summary view metadata metadata(xml)


Calf Growth and Feeding

This learning resource contains information on calf growth.

object summary view metadata metadata(xml)


Nutrition of Milking Cows

Bu belgede sağmal ineklerin beslenmesi hakkında gerekli bilgiler sunulmaktadır.

object summary view metadata metadata(xml)


Pages 1 2 3