TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

BROWSE OBJECTS

To browse objects by categories, please click on the concerned category link below. The number of objects located in each the categorie is shown between the parantheses follows category name. If you click on one of the categories you can display the subcategories under the clicked category. Clicking on a category links will also list the objects in that category. The objects belong to a certain category are shown below the list of categories. If you want to see an object's details please click one of the action links to the right side of the objects list.
All > Food Science and Food Products

Show

Meat Safety Toolbox

This Toolbox is a collection of resources, suggested learning strategies and supporting material for the delivery of the Certificate III in Meat Processing (Meat Safety). There is a flexible range of resources for use in online learning programs. Teachers can use the Toolbox as a complete program, s...

object summary view metadata metadata(xml)


Gıda İzlenebilirliğinde Bilgi Teknolojileri

Son yıllarda yoğun tartışılan ve en sıcak konulardan biri olarak öne çıkan gıda güvenliği insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılan her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıda maddelerinin çiftlikte yetiştirilmesi, üretimi, bakımı, hasadı ve depolaması da dahil olmak üzere işleme, paketleme, sınıfla...

object summary view metadata metadata(xml)


Türkiye'de yem ve gıda güvenliği politikaları

Bu sunu ağırlıklı olarak Türkiye'de yem güvenliği politikalarını, gıda güvenliği organizasyon, mevzuat ve denetleme istatistiklerini sunmaktadır.

object summary view metadata metadata(xml)


PFAF: Plants For A Future

Plants For A Future is a resource centre for rare and unusual plants, particularly those which have edible, medicinal or other uses.

object summary view metadata metadata(xml)


Products of Beekeeping

In this text products which are obtained beekeeping activities and their usage are introduced.

object summary view metadata metadata(xml)