TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

BROWSE OBJECTS

To browse objects by categories, please click on the concerned category link below. The number of objects located in each the categorie is shown between the parantheses follows category name. If you click on one of the categories you can display the subcategories under the clicked category. Clicking on a category links will also list the objects in that category. The objects belong to a certain category are shown below the list of categories. If you want to see an object's details please click one of the action links to the right side of the objects list.
All > Food Science and Food Products > Horticultural Crop Products

Show

Sofralık Yeşil Zeytin Üretimi

işleme yöntemleri, İspanyol yöntemi, Çizme yöntemi, Kırma yöntemi, Dolgulu yeşil zeytin yöntemi

object summary view metadata metadata(xml)


Pekmez Üretim Teknikleri

Önemli bir geleneksel gıdamız olan pekmez kırsal kesimde yaşayan insanlarımız tarafından üretilmekte ve tüketilmekte olmasına rağmen şehirlerde yaşayan nüfusun büyük bir kısmı pekmez tüketmemektedir. Pekmezin yerine sakkaroz içeriği çok fazla olan reçel, marmelat ve çeşitli jöleler tüketilir hale ...

object summary view metadata metadata(xml)


Making Sugar

Sugar is made by some plants to store energy that they don't need straight away, rather like animals make fat. People like sugar for its sweetness and its energy so some of these plants are grown commercially to extract the sugar.

object summary view metadata metadata(xml)


Gemlik Tipi Salamura Siyah Zeytin Yapımı

Bu öğrenme nesnesi sofralık siyah zeytin yapımı yöntemi olarak Gemlik usulü salamura zeytin yapım tekniğini sunmaktadır.

object summary view metadata ( Members Only ) metadata(xml) ( Members Only )


Zeytinyağı İşleme Teknolojisi

Bu sunuda, zeytinden zeytinyağı elde edilmesinde kullanılan işlemler, uygulamalar ve teknolojiler anlatılmaktadır. Sunu sonunda, alıştırma ve problem tanımlama ve sorular bölümü bulunmaktadır.

object summary view metadata ( Members Only ) metadata(xml) ( Members Only )


Zeytinde Olgunluk Derecesi Tayini

Zeytinde olgunluk derecesi zeytin ve zeytinyağı kalitesi için önemli bir faktördür. Bu sunuda zeytin olgunluk derecesi tayininde kullanılan olgunluk indeksi hesaplama tekniği öğretilmektedir.

object summary view metadata ( Members Only ) metadata(xml) ( Members Only )


Teneke Tipi Siyah Zeytin Yapımı

Bu öğrenme nesnesinde, salamura yöntemiyle teneke tipi siyah zeytin yapımı ve salamurasız (kuru tuz) yöntemiyle teneke tipi siyah zeytin yapımı teknikleri anlatılmaktadır. Öğrenciye sofralık siyah zeytin yapımıyla ilgili temel bilgilerin sunulması amaçlanmaktadır.

object summary view metadata ( Members Only ) metadata(xml) ( Members Only )


Zeytin, Zeytinyağı ve Sağlık

Bu sunuda zeytin ve zeytinyağının sağlık açısından önemi anlatılmaktadır.

object summary view metadata metadata(xml)


Bahçe bitkilerinin beslenme ve insan sağlığı açısından önemi

Bu nesne ile meyve ve sebze olarak tüketile bahçe bitkilerinin A, B, C, D ve E grubu vitaminler bakımından besin değerleri sunulmaktadır.

object summary view metadata metadata(xml)


Zeytinyağı üretim teknolojisindeki gelişmeler

Bu öğrenme nesnesinde zeytinyağı üretimindeki endüstriyel işlemler, teknikler ve sistemler sunulmaktadır.

object summary view metadata metadata(xml)


Nutritional value of plum

Dietary components and nutritional value of plum

object summary view metadata metadata(xml)


A Study On The Production Of Blackberry Wine

In this study, the suitability of “Chester Thornless” and “Jumbo” blackberry cultivars for the production of quality wine and the effect of pasteurizing-HTST- juice treatment on wine quality were investigated. Ripe blackberries were crashed and the mash was divided into two parts. First part added p...

object summary view metadata metadata(xml)