TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

BROWSE OBJECTS

To browse objects by categories, please click on the concerned category link below. The number of objects located in each the categorie is shown between the parantheses follows category name. If you click on one of the categories you can display the subcategories under the clicked category. Clicking on a category links will also list the objects in that category. The objects belong to a certain category are shown below the list of categories. If you want to see an object's details please click one of the action links to the right side of the objects list.
All > Geography

Show

Su Keteni (Eupatorium cannabium L)

  • Calendar icon09/11/2007 05:33:22
  • Category iconMultipart

Su keteninin çiçekleri. Su keteni seskuitirpen laktonları içerdiğinden sitotoksik ve antitümör aktiviteleri dolayısıyla üzerinde çalışmalar yürütülen bir doğal bitkidir. Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'nde yayılmaktadır.

object summary view metadata metadata(xml)