TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

BROWSE OBJECTS

To browse objects by categories, please click on the concerned category link below. The number of objects located in each the categorie is shown between the parantheses follows category name. If you click on one of the categories you can display the subcategories under the clicked category. Clicking on a category links will also list the objects in that category. The objects belong to a certain category are shown below the list of categories. If you want to see an object's details please click one of the action links to the right side of the objects list.
All > Natural Resources > Energy Resources > Biomass Energy Sources

Show

Biyoenerji ve Biyoenerji Üretimi

Biyoenerji çeşitleri olarak biyogaz, biyodizel, biyoetanol ve gazlaştırma konuları tanımlar, üretim yöntemleri, yakıt özellikleri, tüketim alanları, çevresel özellikleri, motorlarda uygulama, pazar ve fiyat gelişimi, toplumsal faydalar,dünya ve AB'de üretim, dünya mevzuatı, Türkiye'nin projeksiyonu ...

object summary view metadata metadata(xml)


Life Cycle Energy And Environmental Effect Assessment At The Sweet Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) Production In The Çukurova Region

In this study; energy input-output and environmental emission of sweet sorghum production and its energy efficiency and environmental effects were determined to produce the dry biomass. Energy efficiency of production, energy output/input ratio, specific energy, energy productivity and net energy yi...

object summary view metadata metadata(xml)


Evaluation Of Biodiesel Production And Utilization Of Biodiesel As An Alternative Source Of Energy From The Point Of View Of Turkish Agriculture And EU Adaptation Process

This study aims to evaluate production and utilization of biodiesel as an alternative source of energy both in terms of Turkish agriculture and EU adaptation process. Research area covers Tekirdağ, Adana, Çanakkale, Balıkesir and Osmaniye provinces, where rapeseed, the raw material of biodiesel, is ...

object summary view metadata metadata(xml)