TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

BROWSE OBJECTS

To browse objects by categories, please click on the concerned category link below. The number of objects located in each the categorie is shown between the parantheses follows category name. If you click on one of the categories you can display the subcategories under the clicked category. Clicking on a category links will also list the objects in that category. The objects belong to a certain category are shown below the list of categories. If you want to see an object's details please click one of the action links to the right side of the objects list.
All > Natural Resources > Water Resources and Management

Show

Sulama Yöntemleri

Bu derste suyun toprağa bitki kök bölgesine veriliş biçimi olan sulama yöntemlerini anlatılmakta olup yüzey ve basınçlı sulama yöntemleri grafik gösterimlerle anlaşılabilir ve özet biçimde sunulmuştur.

object summary view metadata metadata(xml)


Yeraltı Suyu Kirliliği ve Nedenleri

Tuzluluk, azot, ağır metaller ve iz elementler, fosfor, siyanür, pestisitler, gübreler, deterjanlar

object summary view metadata metadata(xml)


Seyhan Nehri ve Adana

Çukurova Bölgesi'nin ana akarsu kaynaklarından biri olan Seyhan Nehri'nin Adana şehir merkezinden (Merkez park) bir görünümü

object summary view metadata metadata(xml)


Fırtına Deresi

Rize ilinin Çamlıhemşin ilçesi civarında Fırtına Deresi ve vadisinden bir görünüm

object summary view metadata metadata(xml)


Agricultural Best Management Practices for Protecting Water Quality

This short presentattion lists how to protect water quality with agricultural best management practices

object summary view metadata metadata(xml)


Arıtılmış evsel atıksuların sulama amaçlı kullanılabilirliği

Bu nesne ile evsel atıksuların arıtılması ve bitkisel üretimde sulama amaçlı kullanımına ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

object summary view metadata metadata(xml)


Tortum Baraj Gölü

Tortum Dam Lake is a hydro-electricity dam was built on the Tortum River in Uzundere District of Erzurum Province in Turkey in 1972.

object summary view metadata metadata(xml)


Tortum Waterfalls

A view of Tortum Waterfalls on Tortum River in Uzundere Discrit of Erzurum Province in eastern Anatolia Region of Turkey.

object summary view metadata metadata(xml)