TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

BROWSE OBJECTS

To browse objects by categories, please click on the concerned category link below. The number of objects located in each the categorie is shown between the parantheses follows category name. If you click on one of the categories you can display the subcategories under the clicked category. Clicking on a category links will also list the objects in that category. The objects belong to a certain category are shown below the list of categories. If you want to see an object's details please click one of the action links to the right side of the objects list.
All > Plant Science > Plant Production

Show

Toprak Analizine Dayalı Gübre Kullanımının Önemi ve Gübre Tavsiyesi

Toprak analizi, belli bir tarla toprağının gübre ihtiyacını ortaya koyar. Belli bir tarlayı temsil eden toprak örneği, laboratuvarda analiz edilerek içerisindeki bitki besin maddelerinin miktarları bulunur. Toprak analizi ekilen bitkinin iyi mahsul vermesi için hangi besinlerin ne oranda ve ne zama...

object summary view metadata metadata(xml)


Fındık Üretimi ve Üretim Planlaması

Dünya'da ve Türkiye'de fındık üretimi, fındık üretim alanları, alternatif ürünler programı, fındık üretim politikaları

object summary view metadata metadata(xml)


Türkiye'de Yaş Sebze ve Meyve Üretimi

Türkiye 43 milyon ton yaş meyve ve sebze üretimi ile dünyanın önemli üretici ülkelerinden birisi konumundadır. Ülkemiz rakamsal olarak önemli bir üretici ülke görünümünde olmakla birlikte, ihracatın üretime oranı % 3.7 civarındadır. Bu yapının en önemli nedenleri ürünlerin gıda sanayinde hammadde ol...

object summary view metadata metadata(xml)


Karpuz (Citrullus vulgaris)

Bir manavda satışa sunulan karpuzların görünümü

object summary view metadata metadata(xml)


Elma (Pyrus malus)

Bir elma ağacının dalları ve meyvelerinin genel görünümü

object summary view metadata metadata(xml)


Ceviz (Juglans regia)

Bir ceviz ağacının yaprakları ve henüz olgunlaşmakta olan meyvelerinden bir görünüm

object summary view metadata metadata(xml)


Kuşburnu (Rosa canina)

Bir kuşburnu bitkisinin çalı şeklindeki dalları ve olgunlamış meyvelerinin görünümü

object summary view metadata metadata(xml)


Üzüm (Vitis sp)

Bir asma dalında olgunlaşmış siyah üzümlerin görünümü

object summary view metadata metadata(xml)


Açık Tarlada Domates Yetiştiriciliği

Açık tarlada domates yetiştiriciliği (Uzuncaburç, Silifke, Mersin)

object summary view metadata metadata(xml)


Açık Tarlada Domates Yetiştiriciliği

Açık tarlada domates yetiştiriciliği (Uzuncaburç, Silifke, Mersin)

object summary view metadata metadata(xml)


Domates (Solanum lycopersicum)

Bir domates bitkisinin henüz kızarmamış, hasat olgunluğuna erişmemiş meyveleri

object summary view metadata metadata(xml)


Domates Çiçeği

Bir domates bitkisinin çiçekleri

object summary view metadata metadata(xml)


İncir (Ficus carica)

Bir incir bitkisinin dalları ve meyvelerinden görünüm

object summary view metadata metadata(xml)


İncir Ağacı

Bir incir ağacının genel görünümü

object summary view metadata metadata(xml)


İncir Meyveleri

Bir incir ağacında olgunlaşmış ve olgunlaşmamış meyvelerin görünümü

object summary view metadata metadata(xml)


Üzüm Bağı

Küçük bir asma bağından görünüm (Uzuncaburç, Silifke, Mersin)

object summary view metadata metadata(xml)


Yılanyastığı (Arum)

Bir yılanyastığı (arum) bitkisinin meyvelerinin görünümü(Ura-Olba Krallığı kalıntıları, Uzuncaburç, Silifke, Mersin)

object summary view metadata metadata(xml)


Şans Kapısı

Geç Roma Dönemine ait bir tapınak kalıntısı olan Şans Kapısı (Temple of Tyche), Uzuncaburç, Silifke, Mersin

object summary view metadata metadata(xml)


Cultivation of Capar

The cultivation of capar is described in this brochure which has been prepared for farmer training.

object summary view metadata metadata(xml)


Kapari Yetiştiriciliği

Yurdumuzda Akdeniz ikliminin hakim olduğu Batı Anadolu illeri başta olmak üzere, Orta Anadolu'da Tokat ve civarında, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu illerinde doğal olarak yetişen Gebreotu (Gebereotu), çalımsı yapıda, dik ve yatık olarak büyüyen dikenli bir bitkidir.

object summary view metadata metadata(xml)


Pages 1 2 3