TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

BROWSE OBJECTS

To browse objects by categories, please click on the concerned category link below. The number of objects located in each the categorie is shown between the parantheses follows category name. If you click on one of the categories you can display the subcategories under the clicked category. Clicking on a category links will also list the objects in that category. The objects belong to a certain category are shown below the list of categories. If you want to see an object's details please click one of the action links to the right side of the objects list.
All > Plant Science > Plant Production > Horticultural Crops

Show

Vineyard Establishment I Preplant Decisions

Selecting a Vineyard Site, Designing a Vineyard, Obtaining Grapevines for Planting, Preparing the Site

object summary view metadata metadata(xml)


Bağcılıkta Gelişme Üretim Hedefleri

FAO’nun 2003 yılı verilerine göre Türkiye bağ alanı (560 000 ha) yönünden İspanya, İtalyave Fransa’nın ardından 4., üzüm üretimi (3 650 000 ton) yönünden ise İtalya, İspanya, Fransa, ABD ve Çin’in ardından 6. sırayı almaktadır. Ülkemizde üretilen üzümün %40’ıkurutulmaktadır. Yaklaşık 400 000 ton kur...

object summary view metadata metadata(xml)


Keçiboynozu

Keçiboynuzu Akdenize özgü bir ağaç

object summary view metadata metadata(xml)


Nar Yetiştiriciliği

Bitki Sistematiğindeki Yeri, Kültür Tarihi, Anavatanı, Dünya Üzerindeki Yayılışı,

object summary view metadata metadata(xml)


Tomato Quality Starts With the Soil

Quality in tomatoes means different things to different people. In production agriculture, quality often extends beyond flavor to appearance and nutritional quality. For example, the most important limitation to cost efficiency in production and processing of tomatoes intended for whole-peel and dic...

object summary view metadata metadata(xml)


Tomato Fruit Quality: What's Important for Color

Internal white tissue, yellow eye, yellow shoulder, and green shoulder are symptoms of the same problem, Yellow Shoulder Disorder (YSD). YSD reduces the nutritional value of tomato fruit and reduces profit for both growers and processors. The discoloration has a physiological cause beginning early i...

object summary view metadata metadata(xml)


Ekolojik Meyvecilik ve Fidan Üretimi

Bu sunuda, ekolojik meyvecilik ekoloji isteği, toprak isteği, hastalık ve zararlılara dayanıklılık, verim ve pazar talebi bakımından kısaca tanıtılmıştır.

object summary view metadata metadata(xml)


Soğan Yetiştiriciliği

Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Soğan genel olarak iki yıllık bir bitkidir. Birinci yıl yumru, ikinci yılda tohum oluşur. 1...

object summary view metadata metadata(xml)


Trabzon Hurması Yetiştiriciliği

Anavatanı Çin olan Trabzon hurmasının çok eski tarihlerde Japonya'ya getirildiği ve burada büyük ölçüde üretimi yapıldığı bildirilmektedir. "Japon Elması" olarak adlandırılan meyve halk tarafından yaz kış sevilerek yenmektedir. Türkiye'ye hangi tarihte getirildiği bilinmemekle birlikte çok eskide...

object summary view metadata metadata(xml)


Avokado Yetiştiriciliği

Avokado, genellikle yayvan fakat bazen belirgin şekilde dikine gelisme gösteren, her dem yeşil 6-20 m. yükseklikte bir ağaçtır. Avokado meyvesi, yağ içerigi, kg başına kalori ve protein bakımından bir çok meyve türüne göre üstünlük gösterir. Kalori değeri muzun 3 katı, bifteğin 1-1.5 katıdır. Yapıs...

object summary view metadata metadata(xml)


Erik Yetiştiriciliği

Erik iklim isteği, toprak isteği, bahçe kurma, dikim aralığı, dikim, toprak işleme, sulama, gübreleme, bakım, budama, erik çeşitleri hakkında kısa teknik broşür

object summary view metadata metadata(xml)


Damla Yöntemiyle Sulanan Erik Ağaçlarında Farklı Sulama Programlarının Ağaç Gelişmesi, Meyve Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliğinde 2000-2003 yıllarında yapılan bu çalışmada, Santa Rosa (Prunus salicina Lindl.) çeşidi erik ağaçlarına, damla sulama yöntemi ile dört farklı sulama programı uygulanmıştır. Sulamalara tansiyometre kullanılarak, 120 cm toprak derinliği...

object summary view metadata metadata(xml)


Meyvecilikte Üretim Hedefleri

Meyve türlerinin ülke açısından önemi dikkate alındığında, tarım alanları içinde meyve üretim alanları ilk sırada yer almaktadır. 1960 yılından itibaren meyve üretim sahalarında düzenli bir artış olmuştur. Nitekim, DİE’nin 1999 verilerine göre son yirmi yıl içerisinde meyve üretim alanları %10 or...

object summary view metadata metadata(xml)


armut yetiştiriciliği

İklim ve toprak istekleri, bahçe tesisi, dikim, gübreleme, budama, seyreltme, sulama, ançlar ve çeşitler hakkında kısa teknik broşür

object summary view metadata metadata(xml)


Kahramanmaraşta Dış Satıma Yönelik Japon Grubu (Prunus Salicina Lindl) Sofralık Yeni Erik Çeşitlerinin Yetiştiriciliği Üzerine Araştırmalar

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sert Kabuklu Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezinde (SEKAMER) yürütülmüş olan bu çalışmada materyal olarak 17 Japon grubu erik çeşidi kullanılmıştır. Kahramanmaraş’ta ekolojik koşullarına uyum sağlayan çeşitlerin saptanmasını amaçlayan 200...

object summary view metadata metadata(xml)


Armut Ateş Yanıklığı Ve Dayanıklılık Islahı

Ateş yanıklığı, elma, armut ve diğer Rosaceae familyası bitkilerini etkileyen en önemli hastalıklardan biridir. Hastalık, ilk olarak, 1780’de, New York eyaletinde tespit edilmiş, 1884’de, reinokulasyon denemeleri sonucunda, hastalığa neden olan bakterinin, Erwinia amylovora olduğu saptanmıştır. Bugü...

object summary view metadata metadata(xml)


Organic fruit farming

It is a training video related to Organic fruit growing containing information on cultivation and maintenance.

object summary view metadata metadata(xml)


Türkiye'de Kiraz Üretimi, Pazarlaması ve Dış Satım Potansiyeli

Türkiye içinde bulunduğu iklim kuşağı nedeniyle çok sayıda meyve tür ve çeşidinin yetiştirilmesine uygun koşulları sağlayabilmektedir. Gelişen ve değişen ekonomik ortamlar nedeniyle farklı iklim ve toprak koşullarına uyabilecek, farklı iç ve dış pazar taleplerine cevap veren ekonomik yarar sağlayac...

object summary view metadata metadata(xml)


Zeytin (Olea europaea L)

Bir zeytin (Olea europaea L) bitkisinin dalları ve olgunlaşmakta olan meyveleri

object summary view metadata metadata(xml)


Ceviz Yetiştiriciliği

Ceviz meyvesi ve kerestesi için yetiştirilen bir bitkidir. Yeşil kabuğundan ve köklerinden boya da üretilmektedir. Ceviz meyvesinde 30 IU Vitamin A bulunmakta olup yağ oranı ise %60'ın üzerindedir. Cevizin kuru ve taze tüketime uygun çeşitleri bulunmaktadır.

object summary view metadata metadata(xml)


Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11