TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

BROWSE OBJECTS

Show

Exploring DNA

DNA is composed of intertwining strands of nucleotides. Each strand is a helix, that is, each is shaped like a spiral staircase. The two strands bound together make DNA a double helix. Molecules of DNA in living cells are very, very long--the model shown here is just a short fragment, only a tiny ...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2680 number of ratings: 3

Tarımın Çokişlevliliği

Tarımda çokişlevlilik kavramsal çerçeve ve unsurlar, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kapsamında durum, politika seçenekleri bakımından sunulmaktadır.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2652

Labels for Organic Products

TC Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te (Resmi Gazete, Sayı: 24812, Tarih: 21.07.2002) yayınlanan ve organik ürünlere yapıştırılması zorunlu olan etiket örnekleri

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 16821 number of ratings: 28

Ders Planı Yapma

Ders planı, Önceden belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için öğretim konusu içerisinde yer alan etkinliklerden hangilerinin seçileceği, Bunların öğrencilere niçin ve nasıl yaptırılacağı, Ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağı, Elde edilen başarının nasıl değer...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 4926

Agricultural Production Map of Turkey

In this map, designed by Publishing Department of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of Turkey, animal and plant origin agricultural products which are dominantly produced in the provinces are shown.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 55786 number of ratings: 57

Çiftçi Köşesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 84 adet akademik, 16 adet idari ve 20 adet geçici araştırıcı (FBE) personeli olmak üzere güçlü bir kadro ile hizmet vermektedir. On yıllık kısa geçmişine rağmen tarımın her dalında sorularınıza yanıt bulabileceğiniz genç, dinamik, bilgili bir ...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2734 number of ratings: 1

Türkiye Çevresel Göstergeler

2006 yılında basımı yapılan Türkiye çevresel göstergeler kitapçığı

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3237 number of ratings: 1

Info Tech for Agriculture and Natural Resource Management

Advances in electronic, mechanical and software technology are providing many new tools for agriculture and natural resource managers. These "Information Technologies" allow for increased monitoring of environmental processes, better interpretation of large amounts of data, and more precise control ...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3188

Precision Agriculture Web Sites

This is an index on precision agriculture. Web sites referenced in the index have been reviewed and compiled in an effort to provide visitors seeking additional information on the internet with a source of URL's. Every effort has been made to insure that these sites are active and current.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3226

Türkiye Tarım Sektörü

Bu sunuda Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri, AB ve ABD ile Karşılaştırma, Alt Kesimlerde Üretim, Toplam Ekilen Alanlar, Maliyet Azaltıcı Destekler, Fiyat Oluşumu, Tarımsal Destekleme ve Yapısal Sorunlar basit istatistiklerle sayısal olarak analiz edilmektedir.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2565

An Ontology Development Study for Organic Agriculture and Agroecology Domain

Semantic web applications are principally based on the ontologies which formally represent the concepts and their relations in a domain. In the last decades, a remarkable increase in the number of ontologies has been observed in order to enable the common understanding of knowledge structure for s...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2925

Göksu Deltası Ramsar Alanı

Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Alanı, 15000 hektarlık bir alandan oluşmakta olup sulak alanların dünya çapında korunması ve akılcı kullanılması için Ramsar (İran)'da 1971 yılında imzalanan Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi kapsamında özel korumaya alın uluslarası öneme sahip bir çev...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 5714

Akgöl

Onbeşbin hektarlık Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Alanı'nda bulunan ve kuşlar için önemli bir yaşam alanı olan bir göl olup Tuzla'dan yaklaşık 3-4 km güneyde bulunmaktadır.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 4758 number of ratings: 3

Akgöl (2)

Onbeşbin hektarlık Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Alanı'nda bulunan ve kuşlar için önemli bir yaşam alanı olan bir göl olup Tuzla'dan yaklaşık 3-4 km güneyde bulunmaktadır.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 4812

Akgöl (3)

Onbeşbin hektarlık Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Alanı'nda bulunan ve kuşlar için önemli bir yaşam alanı olan bir göl olup Tuzla'dan yaklaşık 3-4 km güneyde bulunmaktadır.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 6121

Akgöl (4)

Onbeşbin hektarlık Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Alanı'nda bulunan ve kuşlar için önemli bir yaşam alanı olan bir göl olup Tuzla'dan yaklaşık 3-4 km güneyde bulunmaktadır.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 5034

Kuğu Gölü

Göksu Deltası Özel Koruma Alanı'da, Akgöl ile Paradeniz Dalyanı arasında yer alan ve kuşlar için yaşam alanı olarak korumaya alınmış olan göl.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 4487

Kuğu Gölü

Göksu Deltası Özel Koruma Alanı'nın güneyinde, Göksu nehrinin Akdeniz'e döküldüğü noktanın batısında yer alan balıkçılık üretimi de yapılan Paradeniz Dalyanı'nın Akdeniz'le buluştuğu yer

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 4166 number of ratings: 1

Paradeniz Dalyanı (1)

Göksu Deltası Özel Koruma Alanı'nın güneyinde, Göksu nehrinin Akdeniz'e döküldüğü noktanın batısında yer alan balıkçılık üretimi de yapılan Paradeniz Dalyanı'nın Akdeniz'le buluştuğu yer

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 5589

Paradeniz Dalyanı (2)

Göksu Deltası Özel Koruma Alanı'nın güneyinde, Göksu nehrinin Akdeniz'e döküldüğü noktanın batısında yer alan balıkçılık üretimi de yapılan Paradeniz Dalyanı'ndan bir görünüm

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3999 number of ratings: 1

Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11