TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

BROWSE OBJECTS

Show

Biyoenerji ve Biyoenerji Üretimi

Biyoenerji çeşitleri olarak biyogaz, biyodizel, biyoetanol ve gazlaştırma konuları tanımlar, üretim yöntemleri, yakıt özellikleri, tüketim alanları, çevresel özellikleri, motorlarda uygulama, pazar ve fiyat gelişimi, toplumsal faydalar,dünya ve AB'de üretim, dünya mevzuatı, Türkiye'nin projeksiyonu ...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 13366 number of ratings: 1

Thermal Energy Storage In Phase Change Materials For Greenhouse Applications

Root-zone heating with thermal energy storage in phase change materials (PCM) to keep plant temperature at the optimum levels has been investigated for soilless agriculture greenhouses without heating system. With this objective, a system for night time heating of the substrate at Çukurova Universit...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 1432

Arıtılmış evsel atıksuların sulama amaçlı kullanılabilirliği

Bu nesne ile evsel atıksuların arıtılması ve bitkisel üretimde sulama amaçlı kullanımına ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2537

Fırtına Deresi

Rize ilinin Çamlıhemşin ilçesi civarında Fırtına Deresi ve vadisinden bir görünüm

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 5541 number of ratings: 1

Agricultural Best Management Practices for Protecting Water Quality

This short presentattion lists how to protect water quality with agricultural best management practices

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 4304

Tortum Baraj Gölü

Tortum Dam Lake is a hydro-electricity dam was built on the Tortum River in Uzundere District of Erzurum Province in Turkey in 1972.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2361

Sulama Yöntemleri

Bu derste suyun toprağa bitki kök bölgesine veriliş biçimi olan sulama yöntemlerini anlatılmakta olup yüzey ve basınçlı sulama yöntemleri grafik gösterimlerle anlaşılabilir ve özet biçimde sunulmuştur.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3048 number of ratings: 1

Yeraltı Suyu Kirliliği ve Nedenleri

Tuzluluk, azot, ağır metaller ve iz elementler, fosfor, siyanür, pestisitler, gübreler, deterjanlar

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3617 number of ratings: 2

Arazinin Sulamaya Hazırlanması

Bu derste yüzey sulama yöntemlerinin uygulanacağı alanlarda arazinin sulamaya hazırlanmasında izlenecek aşamalar anlatılmaktadır.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2809

Sulama Sistemlerine Giriş

Sulama ve sulama sistemlerine genel giriş, sulamanın önemi, bitki su tüketimi

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2484

Effect of Different Irrigation Times and Levels on Yield and Yield Components Winter Canola (Brassica napus ssp. oleifera) in Harran Plain Conditions

This study was carried out to determine the effects of deficit irrigation on grain yield, yield components, ET, crop yield response factor (ky) and water use efficiency (WUE) of canola under Harran plain conditions. Irrigation treatments consist two different components: Irrigation time and irrigati...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 1481

Amelioration of Saline-Sodic Soils of Lower Seyhan Plain with Different Methods

This study was carried out to investigate the effects of different gypsum amounts, different application methods of gypsum and different leaching irrigation methods on the EC, pH, SAR, NaX and ESP of the saline-sodic soils using large and small soil columns. Attributes of treatment soil are saline...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 1574

Geleneksel Kısıntılı ve Yarı Islatmalı Sulama Uygulamalarına Bazı Mısır Çeşitlerinin Verim Tepkileri

In this work, yield response of five maize genotypes to three different irrigation treatments was investigated. The field study was carried out in Departmental Research Field of Agricultural Structures and Irrigation Department, at Cukurova University, Faculty of Agriculture, Adana, during 2004 to...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 1632

Effect Of Partial Root Zone Drying And Deficit Drip Irrigation On Yield And Water Use Efficiency Of Corn Under Cukurova Conditions

This study was carried out to determine yield- water use relations of the second crop maize under traditional deficit irrigation and partial root zone drying on yield and yield components under Cukurova conditions in 2006. Experimental site is located at the Research Field of the Agricultural Struct...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 1648

Determination Of Groundwater Pollution Potential Using A GIS-Based Drastic Model And Development Of Vulnerability Maps For Erzin Plain

Bu çalışma ile; Erzin Ovası (Hatay) yer altı suyu (YAS) kirlenme potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı DRASTIC Modeli (DM) kullanılarak belirlenmesi, mevsimlik ve yıllık YAS hassasiyet (Dİ) haritalarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma alanı toprak verileri, jeolojik kesitleri, ...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 1540

Effects Of Various Irrigation Strategies Using Fresh And Saline Water Applied With Drip Irrigation System On Yield Of Quinoa And Salt Accumulation In Soil In The Mediterranean Region And Evaluation Of Saltmed Model

In this study the effects of various irrigation strategies using fresh and saline water applied with drip irrigation system on yield and vegetative growth of quinoa (Chenopodium quinoa Willd) and salt accumulation in soil in the Mediterranean region were investigated and the results were compa...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 1627

Biomass Production Strategies and Potential Environmental Impacts in Drained Lands

The targeted use of perennial species as biofuel stocks at particular locations within agroecologic ystems could also provide important benefits including soil, water, and nature conservation beyond increasing food and feed production.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 1856

Subsurface Drainage Pumped Outlets

This presentations illustrates the calculations for establishing a drainage pumping station.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 1438

A Research On Land Use In The Surrounding Area Of Erdemli, Mersin

This research aimed to determine the ecologically sustainable land use in surrounding area of Erdemli, Mersin. The best method to reach the goals aimed in this study was evoluated that using methods developed by the synthesis of the landscape evoluation methods of McHarg(1963), Kiemsted(1967) and D...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 1379

Gıda İzlenebilirliğinde Bilgi Teknolojileri

Son yıllarda yoğun tartışılan ve en sıcak konulardan biri olarak öne çıkan gıda güvenliği insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılan her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıda maddelerinin çiftlikte yetiştirilmesi, üretimi, bakımı, hasadı ve depolaması da dahil olmak üzere işleme, paketleme, sınıfla...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2814

Pages 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74