TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

BROWSE OBJECTS

Show

Water movement through roots

This animation follows the movement of a water molecule from the soil into a root where it encounters several paths of transport until it reaches the xylem.

object summary view metadata ( Members Only ) metadata(xml) ( Members Only )

Hits: 2724

Monogastric digestion

This animation shows the digestion process of swine and poultry and outlines the components of each digestive tract.

object summary view metadata ( Members Only ) metadata(xml) ( Members Only )

Hits: 3587

Lipid Biosynthesis

This animation shows the process of lipid biosynthesis. It focuses on the biotin carrier protein.

object summary view metadata ( Members Only ) metadata(xml) ( Members Only )

Hits: 4678

Gene Cloning

A basic depiction of the steps in the gene cloning. This is the third of a series of seven animations that detail the process of crop genetic engineering.

object summary view metadata ( Members Only ) metadata(xml) ( Members Only )

Hits: 2985 number of ratings: 1

Scoring Markers in Agarose Gel

This interactive animation provides an opportunity to practice scoring an electrophoresis gel.

object summary view metadata ( Members Only ) metadata(xml) ( Members Only )

Hits: 3064

Gel Electrophoresis

This animation explains how gel electrophoresis works. The affect of fragment size on movement through the gel is demonstrated.

object summary view metadata ( Members Only ) metadata(xml) ( Members Only )

Hits: 2859

Flower structures, Plant Breeding, Cross Pollination, Making Crosses

This animation illustrates the structures of a flower, plant breeding, cross pollination and making crosses.

object summary view metadata ( Members Only ) metadata(xml) ( Members Only )

Hits: 3024 number of ratings: 1

Flower Parts

This animation illustrates the botanical parts of flower structures.

object summary view metadata ( Members Only ) metadata(xml) ( Members Only )

Hits: 3355 number of ratings: 2

Electron Transfer within the Cell

An animation in the context of a plant cell which shows the sequence of converting light energy photons into ATP and NADPH, biochemical energy.

object summary view metadata ( Members Only ) metadata(xml) ( Members Only )

Hits: 3374

Corn Rootworm Lifecycle

This animation shows the lifecycle of the corn rootworm, as well as showing what happens when corn rootworm larvae consume roots containing Bt.

object summary view metadata ( Members Only ) metadata(xml) ( Members Only )

Hits: 3093

GAP Bölgesinde Tarla Tarımı II

Mercimek tarımı, Nohut tarımı, Yağlı tohumlar, Kolza tarımı, Pamukta hasat ve depolama, Tütün yetiştiriciliği, Patates tarımı, Fiğ tarımı, 2. ürün sorgun

object summary view metadata ( Members Only ) metadata(xml) ( Members Only )

Hits: 3717

Soya Tarımı

Soya bitkisi, tanesindeki ortalama % 18-20 yağ, % 40 protein, % 30 karbonhidrat, % 5 mineral madde (fosfor, potasyum, kalsiyum, kükürt, magnezyum vb) ve çok sayıdaki vitaminlerle (en çok A ve B), ayrıca proteinin yapısında zengin ve değerli amino asitler bulundurması nedeniyle, "harika bitki" olarak...

object summary view metadata ( Members Only ) metadata(xml) ( Members Only )

Hits: 4489

Mısır Yetiştiriciliği

Mısır morfolojisi ve döllenme biyolojisi, İklim, toprak ve su isteği, Çeşit seçimi, Ekim zamanı, Toprak hazırlığı, Ekim derinliği, Tohum miktarı, Bitki sıklığı, Gübreleme ve bakım işleri, Sulama, Hastlaık ve zararlılar, Hasat, Sorunlar

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2768

Soya Yetiştiriciliği

Soyanın önemi ve ekonomideki yeri, bitkisel özellikleri, İklim ve toprak isteği, Toprak hazırlığı, Ekim zamanı, Çeşit seçimi, Bakteri aşılaması, Gübreleme, Ekim, Bakım işleri, Soya hastalık ve zararlıları, Hasat ve depolama

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2885

Organik Arı Yetiştiriciliği

Türkiye’de üretilen balların ihracatta istenmeyen kalıntı madde içerikleri giderek sorun olmaktadır. Arıcılarımızın arı ürünlerinin üretiminde kullandıkları kimyasalların arı ürünlerinde ve insanlar üzerindeki olumsuz etkileri, kimyasalların kullanım şekli ve kullanım zamanı konularında bilinçlendi...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2330

Major Soils of the World

Soil is a 3-dimensional body with properties that reflect the impact of (1) climate, (2) vegetation, fauna, Man and (3) topography on the soil's (4) parent material over a variable (5) time span. The nature and relative importance of each of these five `soil forming factors' vary in time and in spac...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2296

Demirkazik Summit

  • Calendar icon11/09/2007 14:16:12
  • Category icon

The Taurus Mountains (Turkish: Toros Dağları) are a mountain range in the southeastern Anatolian plateau, from which the Euphrates (Turkish: Fırat) descends into Syria. The system extends along a curve from Lake Eğirdir in the west to the upper reaches of the Euphrates in the east. It has many peaks...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 5350

Fıstık Çamı (Pinus pinea)

Fıstık çamı (Pinus pinea), Pinaceae (çamgiller) familyasından Ege, Akdeniz sahilleri, Portekiz, İspanya, İtalya, Girit ve Türkiye'de yayılış gösteren çam türüdür. Gençken yuvarlak, yaşlı halde dağınık şemsiye gibi bir yapıya sahiptir. Gençken kuvvetli büyür. 1,5-20 cm boy yapar. Düzgün bir gövdey...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 14543 number of ratings: 3

Zeytin Güvesi

Zeytin güvesi, zeytin yaprak, çiçek ve meyvelerinde zarara yol açan bir zararlıdır. Bu derste, zeytin güvesi (Prays oleae Bernard) yaşayış biçimi, zararlıları ve mücadele yöntemleri anlatılmaktadır.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 4174 number of ratings: 1

Kapari Yetiştiriciliği

Yurdumuzda Akdeniz ikliminin hakim olduğu Batı Anadolu illeri başta olmak üzere, Orta Anadolu'da Tokat ve civarında, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu illerinde doğal olarak yetişen Gebreotu (Gebereotu), çalımsı yapıda, dik ve yatık olarak büyüyen dikenli bir bitkidir.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2967 number of ratings: 1

Pages 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75