TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

BROWSE OBJECTS

Show

Balmumu

Balmumu, 2-3 haftalık genç işçi arıların son 4 çift karın halkalarındaki mum salgı bezlerince salgılanan, karın halkaları arasından çıkarken hava ile teması sonucu katılaşarak pulcuk haline geçen, salgılandığı anda beyaz renkte olan ve daha sonra koyulaşan bir arı ürünüdür.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2283 number of ratings: 1

Making Sugar

Sugar is made by some plants to store energy that they don't need straight away, rather like animals make fat. People like sugar for its sweetness and its energy so some of these plants are grown commercially to extract the sugar.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2571

Growing Potatoes Organically

This primer presents the sequence of steps involved in potato culture, including soil preparation and management- finding, obtaining and keeping seed, planting, pest management, irrigation, and harvesting and storage.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2311

Bilim Tarihi İçinde Tarım Tarihinin Yeri ve Önemi

İlk insanın avcılık-toplayıcılık teknolojisinden, hayvancılık (çobanlık) - tarımcılık teknolojisine geçiş, insanoğlunun görüp geçirdiği en büyük kültürel devrimlerden biri olarak kabul edilmektedir.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3277 number of ratings: 2

Introduction to Plant Kingdom

What is a plant, Green Algae, Algal Evolution, The conquest of the land, Bryophytes - morphology and life cycles, Bryophyte spore dispersal, Plants of the Carboniferous- Pteridophytes in perspective, Ferns, Fern allies, Evolution of seeds, Gymnosperms - an introduction, Cycads, Conifers, Introducin...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2796

On-Line Biology Book

Biology literally means the study of life. Biology is such a broad field, covering the minute workings of chemical machines inside our cells, to broad scale concepts of ecosystems and global climate change. Biologists study intimate details of the human brain, the composition of our genes, and even ...

object summary view metadata ( Members Only ) metadata(xml) ( Members Only )

Hits: 3537 number of ratings: 1

Plant Biology

The Mechanics of Life, Survey of Plant Life, Human Uses of Flowering Plants, Ecology and Agriculture

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2499

CropMAP

CropMAP is a site-specific retrieval system to identify current and alternative crops. CropMAP is based on three concepts (1) the development of an interactive map (2) the incorporation of county crop statistics from the US Agricultural Census; and (3) the development of crop lists by state experts ...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2972

Aromatic and Medicinal Plants Index

An index that provides technical assistance to you in your search for sound scientific information about medicinal, spice and aromatic plants, and in particular be of benefit in the introduction and production of these unique and fascinating specialty crops and natural plant products.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3029 number of ratings: 1

Tropical Horticulture

Introduction to the Tropics, Theory of the Tropics, Tropical Climate, The Koppen Classification of Climates, Tropical Vegetation, Tropical Soils, Agricultural Potential of the Humid Tropics, Agriculture in Tropical Systems, Plantation, Agriculture, Hacienda System, Agricultural Development in Tropic...

object summary view metadata ( Members Only ) metadata(xml) ( Members Only )

Hits: 3844 number of ratings: 1

History of Horticulture

Centers of Origin of Crop Plants, Ancient Egyptian Agriculture and the Origins of Horticulture, Ancient Near East Cultures, Sumeria, Babylonia, Judea, Biblical and Koranic References to Agricultural Technology, Agricultural Origins and Development in Asia, Horticulture of Pre-Columbian America, Gree...

object summary view metadata ( Members Only ) metadata(xml) ( Members Only )

Hits: 4373 number of ratings: 1

Makilik

Maki, Akdeniz ikliminin egemen olduğu bölgelere özgü, ortalama 1-2 metre boyundaki küçük ağaç ya da çalıların oluşturduğu bitki örtüsü. Bu bitki örtüsüyle kaplı alanlara makilik denir. Makilikler, eskiden ormanlık olan alanların yangın ya da insanlar tarafından yok edilmesi sonucu da oluşmuş olabili...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 6895

Yabani Fıstık

Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi kıyı kuşağındaki dağ yamaçlarında doğal olarak yetişen yabani fıstık ağacı ve meyveleri (Toros yamaçları, Silifke, Mersin)

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 9310 number of ratings: 15

Yabani Zeytin Ağacı

Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi kıyı kuşağındaki dağ yamaçlarında doğal olarak yetişen yabani zeytin ya da halk dilindeki adıyla delice ağacının görünümü(Toros yamaçları, Silifke, Mersin)

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 11392 number of ratings: 8

Sebze Fidesi Yetiştiriciliği

Türkiye toplam sebze üretimi bakımından dünyada saygın bir konumdadır. Dünyada sebze üretiminde Türkiye; Çin, ABD ve Hindistan ile birlikte ilk dört sıradadır. Ekonomik değeri yüksek olan domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, üretim miktarları bakımından ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 7697

Cultivation of Capar

The cultivation of capar is described in this brochure which has been prepared for farmer training.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3168 number of ratings: 2

Aile Planlaması Yöntemleri

Kadın ve erkekler için aile planlama yöntemleri

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2422

Amerikan Yavru Çürüklügü'nün Antibiyotik Kullanmadan Kontrolü

Bulgaristan arıcılıgında yasaklanan antibiyotik ve sulfonamid içeren veteriner ilaçları kullanmadan amerikan yavru çürüklügü hastalığının tedavi çalısması yapılmıştır. 3 arılıktan toplam 119 koloni tedavi edilmiştir. Kolonilerin tedavisi karantina, hastalıklı kolonilerin yakılması ve %4 sodyum hidr...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2796

Balda Antibiyotik Kalıntısı Sorunu

Bu çalısmada, ülkemizde üretilen ballarda antibiyotik kalıntısı durumunun incelenmesi hedeflenmistir. 2006 yılının ilk altı ayı içerisinde 22 farklı yöreden direkt arıcılardan toplanan numuneler üzerinde tetrasiklin, streptomisin ve sulfa grubu antibiyotiklerin kalıntıları arastırılmıstır.Analizler...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3361

Yem Bitkileri Yetiştiriciliği

Yonca çok yıllık otsu bir bitkidir. Boyu 50-80 cm dir. Derin bir kök sistemi vardır. Uygun koşullarda 8-10 metre derine gider. Etkili kök derinliği 120-180 cm'dir. Yonca önemli bir yem bitkisidir. Otlatılmaya da oldukça dayanıklıdır. Bu nedenle mera'ların ıslahında diğer bitkilerle karışıma giren...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 4099 number of ratings: 1

Pages 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76