TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

BROWSE OBJECTS

Show

Yonca Yetiştiriciliği

Yonca çok yıllık otsu bir bitkidir. Boyu 50-80 cm dir. Derin bir kök sistemi vardır. Uygun koşullarda 8-10 metre derine gider. Etkili kök derinliği 120-180 cm'dir. Yonca önemli bir yem bitkisidir. Otlatılmaya da oldukça dayanıklıdır. Bu nedenle mera'ların ıslahında diğer bitkilerle karışıma giren...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2528

Pekmez Üretim Teknikleri

Önemli bir geleneksel gıdamız olan pekmez kırsal kesimde yaşayan insanlarımız tarafından üretilmekte ve tüketilmekte olmasına rağmen şehirlerde yaşayan nüfusun büyük bir kısmı pekmez tüketmemektedir. Pekmezin yerine sakkaroz içeriği çok fazla olan reçel, marmelat ve çeşitli jöleler tüketilir hale ...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 6153 number of ratings: 2

Alalabalık Biyolojisi ve Yetştirme Teknikleri

Yaşam ortamı bakımından berrak, temiz, serin ve oksijen yönünden zengin suları tercih eden alabalık halkımız tarafından özel likle etinin lezzetli oluşuyla anımsanan balıklar arasında bulunmaktadır. Alabalık türleri sistematikte Salmonidae familyasında yer alırlar. Morfolojik bakımdan yağ yüzgeci il...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3543

Sazan Yetiştiriciliği

Türkiye’nin bütün bölgelerinde bulunan ve içsu balıkları üretimimizin önemli bir kısmını oluşturan türdür. Üretimin büyük kısmı Ege, İç Anadolu ve Güney Anadolu bölgesinden sağlanır. Ege bölgesindeki bazı su kaynaklarında l. yılda 350 g, 2. yılda 1500 g’ın üzerine ve 3. yılda da 2.5 kg’ın üzerine çı...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3353

Sofralık Yeşil Zeytin Üretimi

işleme yöntemleri, İspanyol yöntemi, Çizme yöntemi, Kırma yöntemi, Dolgulu yeşil zeytin yöntemi

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2476

Mısır Silajı Yapımı

Silaj yapımı, silaj kalitesi, koku önleyici bazı tedbirler

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3881

Hayvanpancarı Yetiştiriciliği

Hayvan pancarı, hayvanların severek yediği sulu, şıralı bir yem bitkisidir. İneklerin süt verimini belirgin bir şekilde arttırır. Kesif yemden tasarruf sağlar. Lezzetli oluşu sebebiyle hayvanlar tarafından severek yenir. Diğer yem bitkilerine göre daha fazla enerji sağlar. Hayvanların sindirim siste...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2543

Ceviz Yetiştiriciliği

Ceviz meyvesi ve kerestesi için yetiştirilen bir bitkidir. Yeşil kabuğundan ve köklerinden boya da üretilmektedir. Ceviz meyvesinde 30 IU Vitamin A bulunmakta olup yağ oranı ise %60'ın üzerindedir. Cevizin kuru ve taze tüketime uygun çeşitleri bulunmaktadır.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3244

Fırtına Deresi

Rize ilinin Çamlıhemşin ilçesi civarında Fırtına Deresi ve vadisinden bir görünüm

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 5647 number of ratings: 1

A typical village house

A typical rustic house in Uzuncaburç Village of Silifke, Mersin, Turkey. (1200 m, Taurus Mountains)

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 6813

Ancient grape press cup

An ancient grape press cup which has been made from calcerous stone block during 50 A.D. by Ura-olbians. Uzuncaburç, Silikfe, Mersin, Turkey.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 5830

Kozan Baraj Gölü ve Balık Üretim Tesisi

Kozan Baraj'ında balık üretimi

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 4345 number of ratings: 1

Zeytin (Olea europaea L)

Bir zeytin (Olea europaea L) bitkisinin dalları ve olgunlaşmakta olan meyveleri

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 6921 number of ratings: 2

Seyhan Nehri ve Adana

Çukurova Bölgesi'nin ana akarsu kaynaklarından biri olan Seyhan Nehri'nin Adana şehir merkezinden (Merkez park) bir görünümü

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 6717 number of ratings: 1

Şans Kapısı

Geç Roma Dönemine ait bir tapınak kalıntısı olan Şans Kapısı (Temple of Tyche), Uzuncaburç, Silifke, Mersin

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3658

Yılanyastığı (Arum)

Bir yılanyastığı (arum) bitkisinin meyvelerinin görünümü(Ura-Olba Krallığı kalıntıları, Uzuncaburç, Silifke, Mersin)

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 4192 number of ratings: 6

Üzüm Bağı

Küçük bir asma bağından görünüm (Uzuncaburç, Silifke, Mersin)

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 6165

İncir Meyveleri

Bir incir ağacında olgunlaşmış ve olgunlaşmamış meyvelerin görünümü

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 4923

İncir Ağacı

Bir incir ağacının genel görünümü

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 6010

İncir (Ficus carica)

Bir incir bitkisinin dalları ve meyvelerinden görünüm

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 6161

Pages 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77