TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

BROWSE OBJECTS

Show

Domates Çiçeği

Bir domates bitkisinin çiçekleri

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 4634 number of ratings: 1

Domates (Solanum lycopersicum)

Bir domates bitkisinin henüz kızarmamış, hasat olgunluğuna erişmemiş meyveleri

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3703 number of ratings: 1

Açık Tarlada Domates Yetiştiriciliği

Açık tarlada domates yetiştiriciliği (Uzuncaburç, Silifke, Mersin)

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 12894 number of ratings: 2

Açık Tarlada Domates Yetiştiriciliği

Açık tarlada domates yetiştiriciliği (Uzuncaburç, Silifke, Mersin)

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 8226 number of ratings: 3

Üzüm (Vitis sp)

Bir asma dalında olgunlaşmış siyah üzümlerin görünümü

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 6327 number of ratings: 1

Kuşburnu (Rosa canina)

Bir kuşburnu bitkisinin çalı şeklindeki dalları ve olgunlamış meyvelerinin görünümü

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 8440

Ceviz (Juglans regia)

Bir ceviz ağacının yaprakları ve henüz olgunlaşmakta olan meyvelerinden bir görünüm

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 4701

Elma (Pyrus malus)

Bir elma ağacının dalları ve meyvelerinin genel görünümü

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 5422 number of ratings: 1

Karpuz (Citrullus vulgaris)

Bir manavda satışa sunulan karpuzların görünümü

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 4035

Japonya'da Afet Yönetim Sisteminin Gelişimi

Japonya'da afet yönetiminin tarihçesi, durumu ve gelişimi

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2680 number of ratings: 2

İklim Değişikliği ve Ormancılık

Karbon Döngüsü, Sera gazları Küresel ısınma, İklim değişikliğinin nedenleri ve etkileri, İklim Değişiklinin Tarihsel Süreci, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü, İklim değişikliği ve Türkiye, İklim değişikliğinde ormanların yeri, Sonuç ve Öneriler

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2960

Biyoteknoloji I

Biyolojik araç, sistem ve süreçlerin üretim ve hizmet endüstrilerine uygulanması,Endüstriyel uygulamalarda başarılı olabilmek için Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Mühendislik bilimlerinin ortak kullanımı ile mikroorganizmaların, doku ve hücre kültürlerinin kapasitelerinin artırılması ve diğer tanımlarla...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3580 number of ratings: 62

Doğa Korumaya Dayalı Sürdürülebilir Orman İşletmeciliği

Segregasyon Stratejisi ve Rezerv Saha Düşüncesi, Entegrasyon Stratejisi ve Farklılandırılmış Arazi Kullanım Konsepti, Örnek Doğal Orman ve Süreç Koruma Konsepti

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3094 number of ratings: 1

Suni Tohumlama

Sığırlarda yapay tohumlama

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2556

Yeraltı Suyu Kirliliği ve Nedenleri

Tuzluluk, azot, ağır metaller ve iz elementler, fosfor, siyanür, pestisitler, gübreler, deterjanlar

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3708 number of ratings: 2

Echinococcus

Yurdumuzda insan açısından önemli iki tür Echinococcus bulunmaktadır. Echinococcus granulosus: Cystic echinococcosis Echinococcus multilocularis: Alveolar echinococcosis İnsan bu parazitler için ara konak durumundadır. Medikal açıdan önemli en küçük sestodlardandırlar.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2968 number of ratings: 1

Metallerin Toksik Etkileri

Metalleri diğer toksik maddelerden ayıran en önemli özellikleri, insanlar tarafından ne oluşturulabilir nede yokedilebilir olmalarıdır. Periyodik tablodaki 105 elementin yaklaşık 80’ini metaller oluşturur. Birçok metal, insan ve hayvanlar için esansiyeldir. Esansiyel olanlar, eksikliklerinde...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2706

Sığırlarda Üreme Bilgisi

Sığırlarda üreme, üreme organları anatomisi ve fizyolojisi, kızgınlık, tohumlama zamanı, kızgınlığın senkronizasyonu

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3786 number of ratings: 3

Yumurta Tavuklarında Sağlık Kontrolü

Kanatlı sürülerde iyi organize edilmiş sağlık kontrol programlarının yürütülmesi, sağlıklı bir yetiştiriciliği sağlamanın en temel bileşenidirKanatlı sağlığının korunması, insan sağlığını direkt ve indirekt olarak etkilemektedir. Hastalıkların performans üzerine olumsuz etkileri, her zaman koruyucu ...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2584

Ders Planı Yapma

Ders planı, Önceden belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için öğretim konusu içerisinde yer alan etkinliklerden hangilerinin seçileceği, Bunların öğrencilere niçin ve nasıl yaptırılacağı, Ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağı, Elde edilen başarının nasıl değer...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 4969

Pages 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77