TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

BROWSE OBJECTS

Show

Kas Fizyolojisi

Kas yapısı ve fizyolojisi

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2909

Hayvan Sağlığı ve Veteriner Hekim Müdahalesi, Alternatif Tedavi Yöntemleri

Organik hayvan yetiştiriciliğinde, hayvanların genetik yapısı değiştirilemez, genetik yapısı değiştirilmiş olanlar organik hayvansal üretimde girdi olarak kullanılamaz. Gen teknolojisi metotları ve hayvan ıslahına izin verilmez. Antibiyotikler, Koksidiyostatikler ve diğer büyümeye yardımcı suni yard...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2329

Gıdalarda Brusellozis ve Kontrolü

Zoonotik bir enfeksiyon olan Brusellozis, insan ve hayvanlarda, Brucella cinsine ait mikroorganizmalar tarafından oluşturulan bulaşıcı ve genellikle, subakut veya kronik seyirli bir hastalıktır. Hastalığın hayvansal gıdalar ve özellikle süt ve süt ürünleri ile bulaşmasının önlenmesi için mutlaka...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2228

Food Safety

we will cover information regarding various organisms that cause foodborne illness and their epidemiology. We will also talk about the history of food safety, This presentation covers how organisms are transmitted, and various organisms that cause foodborne illnesses in humans. It also addresses pr...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2392

Herding 101

Moving livestock from farm to pasture, pasture to meadows, etc., assist the farmer with keeping livestock “grouped” for vaccinations, worming, trimming, loading to trailer, etc., …to move stock efficiently, calmly and quietly from one point to another…

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2626

In silico design of an H7N7 avian influenza vaccine with potential long-term applicability through the alteration of immunodominant epitopes

  • Calendar icon31/08/2007 18:02:27
  • Category iconMultipart
  • Viral

Introduction, H7N7 avian influenza, Prediction of antigenic sites, Validation of results, Design of vaccine

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2418

Colorized transmission electron micrograph of Avian influenza

  • Calendar icon31/08/2007 17:55:15
  • Category iconImage
  • Viral

Colorized transmission electron micrograph of Avian influenza (H5N1 viruses)

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2578

Türkiye'de Kiraz Üretimi, Pazarlaması ve Dış Satım Potansiyeli

Türkiye içinde bulunduğu iklim kuşağı nedeniyle çok sayıda meyve tür ve çeşidinin yetiştirilmesine uygun koşulları sağlayabilmektedir. Gelişen ve değişen ekonomik ortamlar nedeniyle farklı iklim ve toprak koşullarına uyabilecek, farklı iç ve dış pazar taleplerine cevap veren ekonomik yarar sağlayac...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 5428 number of ratings: 1

Labels for Organic Products

TC Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te (Resmi Gazete, Sayı: 24812, Tarih: 21.07.2002) yayınlanan ve organik ürünlere yapıştırılması zorunlu olan etiket örnekleri

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 16899 number of ratings: 28

Organic fruit farming

It is a training video related to Organic fruit growing containing information on cultivation and maintenance.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2463

Armut Ateş Yanıklığı Ve Dayanıklılık Islahı

Ateş yanıklığı, elma, armut ve diğer Rosaceae familyası bitkilerini etkileyen en önemli hastalıklardan biridir. Hastalık, ilk olarak, 1780’de, New York eyaletinde tespit edilmiş, 1884’de, reinokulasyon denemeleri sonucunda, hastalığa neden olan bakterinin, Erwinia amylovora olduğu saptanmıştır. Bugü...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 4822

Kahramanmaraşta Dış Satıma Yönelik Japon Grubu (Prunus Salicina Lindl) Sofralık Yeni Erik Çeşitlerinin Yetiştiriciliği Üzerine Araştırmalar

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sert Kabuklu Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezinde (SEKAMER) yürütülmüş olan bu çalışmada materyal olarak 17 Japon grubu erik çeşidi kullanılmıştır. Kahramanmaraş’ta ekolojik koşullarına uyum sağlayan çeşitlerin saptanmasını amaçlayan 200...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3110

armut yetiştiriciliği

İklim ve toprak istekleri, bahçe tesisi, dikim, gübreleme, budama, seyreltme, sulama, ançlar ve çeşitler hakkında kısa teknik broşür

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2521

Meyvecilikte Üretim Hedefleri

Meyve türlerinin ülke açısından önemi dikkate alındığında, tarım alanları içinde meyve üretim alanları ilk sırada yer almaktadır. 1960 yılından itibaren meyve üretim sahalarında düzenli bir artış olmuştur. Nitekim, DİE’nin 1999 verilerine göre son yirmi yıl içerisinde meyve üretim alanları %10 or...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2433

Damla Yöntemiyle Sulanan Erik Ağaçlarında Farklı Sulama Programlarının Ağaç Gelişmesi, Meyve Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliğinde 2000-2003 yıllarında yapılan bu çalışmada, Santa Rosa (Prunus salicina Lindl.) çeşidi erik ağaçlarına, damla sulama yöntemi ile dört farklı sulama programı uygulanmıştır. Sulamalara tansiyometre kullanılarak, 120 cm toprak derinliği...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3077 number of ratings: 2

Erikte Pas Zirai Mücadele Teknik Talimatı

Hastalık etmeni olan Tranzschelia pruni-spinosae kışı enfekteli yapraklar ya da genç sürgünlerde teliospor ya da uygun koşullarda üredospor halinde geçirir. Ayrıca etrafta yabani erik ve badem varsa alternatif konukçu olarak bunlarda da teliospor enfeksiyonu görülebilir. Ayrıca Anemon spp. (dağ l...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3926

Erik

Erik dünya sert çekirdekli meyve üretiminde zeytin ve şeftaliden sonra üçüncü sırada yer alan bir meyve türüdür. Türkiye’de ise erik üretimi zeytin, kayısı, şeftali, kiraz ve vişne üretiminden sonra gelmekte ve ortalama 200 bin ton üretim ile dünyanın önemli erik üreticisi ülkeleri arasında yer alma...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2463

Erik Yetiştiriciliği

Erik iklim isteği, toprak isteği, bahçe kurma, dikim aralığı, dikim, toprak işleme, sulama, gübreleme, bakım, budama, erik çeşitleri hakkında kısa teknik broşür

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2563

Avokado Yetiştiriciliği

Avokado, genellikle yayvan fakat bazen belirgin şekilde dikine gelisme gösteren, her dem yeşil 6-20 m. yükseklikte bir ağaçtır. Avokado meyvesi, yağ içerigi, kg başına kalori ve protein bakımından bir çok meyve türüne göre üstünlük gösterir. Kalori değeri muzun 3 katı, bifteğin 1-1.5 katıdır. Yapıs...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3035

Türkiye'de Yaş Sebze ve Meyve Üretimi

Türkiye 43 milyon ton yaş meyve ve sebze üretimi ile dünyanın önemli üretici ülkelerinden birisi konumundadır. Ülkemiz rakamsal olarak önemli bir üretici ülke görünümünde olmakla birlikte, ihracatın üretime oranı % 3.7 civarındadır. Bu yapının en önemli nedenleri ürünlerin gıda sanayinde hammadde ol...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3342

Pages 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77