TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

BROWSE OBJECTS

Show

Research On Determination Of Cotton, Corn And Soybean Planted Areas At A Selected Part Of The Yuregir Plain By Using Digital Satellite Data Of The Landsat 5 TM

The aim of this study was to determine spectral characteristics of the cotton, soybean and corn growing plots at Yüregir region in 2003 by means of the digital data from the Landsat 5 TM Satellite. For this purpose, spectral characteristics of cotton, soybean and corn were determined at the six ban...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 1835

Subsurface Drainage Pumped Outlets

This presentations illustrates the calculations for establishing a drainage pumping station.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 1681

Zambak manolyası

Zambak manolyası, 4 m'ye kadar boylanan ağaçcık ya da çalı formunda bir manolya türüdür. Renkleri dış tarafında pembeden mora, iç tarafı beyaz ve pembe olan çiçekleri goblet şekilli ve hoş kokuludur. 8 cm'ye kadar uzayabilen çiçekleri Nisan'dan başlamak üzere yaz başına kadar açabilmektedir. Anavata...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 4062

Effect of Dietary Inclusion of Zeolite (Clinoptilolite) on Histopathology of Some Tissue of Tilapia (Oreochromis niloticus) Infected by Aeromonas hydrophila

This study is based on the observation of protective effects in tissues and organs of the Aeromonas hydrophila injected Tilapias (Oreochromis niloticus) that are given zeolites by adding to their food between August 2008-March 2009. In the experiment, 1.9x106 CFU/ml level bacteria is given intraperi...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2047

Zeytin (Olea europaea L)

Bir zeytin (Olea europaea L) bitkisinin dalları ve olgunlaşmakta olan meyveleri

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 7124 number of ratings: 2

Zeytin bahçeleri tesisinde gübreleme

Bu nesne, DAZB tarafından hazırlanan ve zeytin bahçelerinde gübreleme yöntemlerini açıklayan bir yetiştirici broşürüdür.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2824

Researches on the Population Dynamics of the Olive Moth, Prays oleae (Bern.) (Lepidoptera: Hyponomeutidae)

The study was carried out in an olive grove about 950 trees in Balcah of Adana. The adult population dynamics of the olive moth, Prays oleae (Bern.) (Lepidoptera: Hyponomeutidae) was monitored using pheromone traps from 2004 to 2005. At the end of this study, the olive moth which constitutes three g...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 4597

Zeytin Güvesi

Zeytin güvesi, zeytin yaprak, çiçek ve meyvelerinde zarara yol açan bir zararlıdır. Bu derste, zeytin güvesi (Prays oleae Bernard) yaşayış biçimi, zararlıları ve mücadele yöntemleri anlatılmaktadır.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 4286 number of ratings: 1

Olive Culture

This manual which was prepared for farmer's training describes the practical techniques and methods related to olive culture.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2391

Zeytin, Zeytinyağı ve Sağlık

Bu sunuda zeytin ve zeytinyağının sağlık açısından önemi anlatılmaktadır.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2797

Zeytincilik sektöründe organik tarım: Kısıtlar ve fırsatlar

Bu sunuda, Türkiye'de organik zeytin üretimi fırsatlar ve kısıtlar itibariyle amaç, sektörel farkındalık, yönetsel farkındalık, dünya zeytinyağı piyasası, Türkiye’de zeytincilik, organik tarım seçeneği başlıkları altında özetlenmiştir.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2485 number of ratings: 1

Zeytinde Olgunluk Derecesi Tayini

Zeytinde olgunluk derecesi zeytin ve zeytinyağı kalitesi için önemli bir faktördür. Bu sunuda zeytin olgunluk derecesi tayininde kullanılan olgunluk indeksi hesaplama tekniği öğretilmektedir.

object summary view metadata ( Members Only ) metadata(xml) ( Members Only )

Hits: 5566 number of ratings: 2

Zeytinyağı İşleme Teknolojisi

Bu sunuda, zeytinden zeytinyağı elde edilmesinde kullanılan işlemler, uygulamalar ve teknolojiler anlatılmaktadır. Sunu sonunda, alıştırma ve problem tanımlama ve sorular bölümü bulunmaktadır.

object summary view metadata ( Members Only ) metadata(xml) ( Members Only )

Hits: 5782 number of ratings: 2

Zeytinyağı üretim teknolojisindeki gelişmeler

Bu öğrenme nesnesinde zeytinyağı üretimindeki endüstriyel işlemler, teknikler ve sistemler sunulmaktadır.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3976

Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük

Ziraat fakültelerini bitiren ziraat yüksek mühendisleriyle ziraat mühendislerinin ve yabancı ülkelerdeki ziraat fakülteleri veya ziraat yüksek okullarını bitiren ve denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş olan ziraat yüksek mühendisleri ve ziraat mühendislerinin görev ve yetkileri bu...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 4852 number of ratings: 5

Mera

View of a meadow and a cattle herd grazing on it in Ilgar Mountain in Posof County of Ardahan Province in Turkey.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 1947

Pages 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77