TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Using Cover Crops in Organic Agriculture

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://www.agr.ege.edu.tr/zfdergi/edergiziraat/2006_cilt43/s2/153-164.pdf


Title : Turkish Organik Tarımda Örtü Bitkilerinin Kullanımı
English Using Cover Crops in Organic Agriculture


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Örtü bitkileri, organik tarımın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi üzerinde önemli bir role sahiptirler. Bu bitkiler; toprağa organik madde sağlamak, toprak yapısını ve besin maddesi döngüsünü düzeltmek, toprağı erozyondan korumak ve yabancı ot ve diğer zararlıların kontrolünü sağlamada bir araç olarak kullanılır. Örtü bitkisinin seçimi ve yetiştirilmesi, ondan sağlanan en önemli yararın ne olduğuna ve uygulanan yetiştiricilik sistemine bağlı olarak değişir. Örtü bitkisi olarak baklagiller, tahıllar veya onların uygun bir kombinasyonu kullanılmaktadır. Son yıllarda yapılan bazı çalışmaların sonucunda, örtü bitkisi kullanımı ile azalan girdi maliyetinin karlılığı artırmak için yeterli olamadığı ve dolayısıyla ürün verimini daha da arttırılması gerektiği ortaya çıkarılmıştır.
English Cover crops have an important role in the success of organic production systems. Cover crops are used to supply fresh organic matter to soils, improve soil structure, cycle nutrients, protect soil from erosion and as a tool to manage weeds and other pests. Choise and management of cover crops depend on which benefits are the most important within the cropping system. Cover crops are legumes, cereals or an appropriate mixture. Recently, studies by universities and private researchers have indicated that reducing input costs with cover crops may not be enough to increase profitability and that the crop yields must also be enhanced.


Keywords : Turkish organik tarım
English organic agricultural systems
Turkish örtü bitkisi
English cover crop
Turkish bitkisel biyokütle
English plant biomass
Turkish baklagiller
English legumes
Turkish tahıllar
English cereals


Coverage : World


Structure : Atomic


Aggregation Level : Level 1


Version : Turkish Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2006, 43(2):153-164


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2012-11-01
name : Elmas Özeker
e-mail : elmas@ziraat.ege.edu.tr
organization : Ege Üniv., Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü
name : Mine Ulutürk
e-mail :
organization : Ege Üniv., Fen Bil. Ens., Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=1126


Contribute : Role : Initiator
Date : 2012-11-01
name : Zeynel Cebeci
e-mail : cebeciz@gmail.com
organization : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı


Metadata Schema : TrAgLor LOM AP


Language : Turkish Turkish
Format : Text


Requirements : Operating System: Multios
Min ver :
Max ver :
Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : bytes


Location : http://www.agr.ege.edu.tr/zfdergi/edergiziraat/2006_cilt43/s2/153-164.pdf


Interactivity Type : Undefined


Learning Resource Type : Technical information


Interactivity Level : Very Low


Semantic Density : Low


Intended End User Role : Other


Context : Higher Education


Typical Age Range : Turkish 18Ü


Difficulty Level : Easy


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind :


Resource : Catalog : URI
Entry :


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date : 2012-11-01


Description :


Purpose : Discipline


Source : English AGRICOLA


Entry : Agriculture


Description :


Keywords :