TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

A Survey on Identification of User Needs Regarding Linguistic Support for Organic.Edunet Portal

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/FGgcApW6-30112012-57.pdf


Title : English A Survey on Identification of User Needs Regarding Linguistic Support for Organic.Edunet Portal
Turkish Organic.Edunet Portalı için Dil Desteği Konusunda Kullanıcı İhtiyaçlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Anket


Language : English EnglishDescriptions : English Interest in organically produced food is increasing throughout the world in response to concerns about intensive agricultural practices and their potential effect on human health as well as on the environment. However, organic agriculture in Turkey is still developing. The Organic.Edunet Web portal (www.organic-edunet.eu) is a network of learning repositories with content on organic agriculture and agroecology. In order to identify user needs for linguistic support and new features for Organic.Edunet a survey was conducted. The survey results showed that language was a barrier for the respondents when searching, discovery, retrieval, exploitation and extension of digital educational content related to organic agriculture and agroecology. New multilinguality features to be introduced to Organic.Edunet Web portal are expected to provide additional help to the users.
Turkish Dünya genelinde yoğun tarım uygulamaları ve çevre üzerinde olduğu gibi insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkiye bir cevap olarak organik olarak üretilen gıdaya karşı ilgi artmaktadır. Ancak, Türkiye'de organik tarım henüz gelişmektedir. Organic.Edunet Web portalı (www.organic-edunet.eu) organik tarım ve agro-ekoloji ile ilgili bir öğrenme depoları ağıdır. Organic.Edunet için dil desteği ve yeni özellikleri için kullanıcı gereksinmelerini belirlemek için bir anket yapılmıştır. Anket sonuçları, organik tarım ve agro-ekoloji ile ilgili sayısal öğrenmeiçeriğini arama, bulma, edinme, geliştirme ve yaygınlaştırma açısından dilin katılımcılar için bir engel olduğunu göstermiştir. Organic.Edunet Web portali ile sunulan yeni çokdillilik özelliklerinin kullanıcılara ek yardımlar sağlayacı umulmaktadır.


Keywords : English organic agriculture
Turkish organik tarım


Coverage : Europe


Structure : Atomic


Aggregation Level : Level 1


Version : English Journal of AgroEcoTourism 2012


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2012-05-21
name : M.U. Unal
e-mail :
organization : Çukurova University
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=1162


Contribute : Role : Initiator
Date : 2012-11-30
name : Zeynel Cebeci
e-mail : cebeciz@gmail.com
organization : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı


Metadata Schema : TrAgLor LOM AP


Language :
Format : Text


Requirements : Operating System: Multios
Min ver :
Max ver :
Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1246610 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/FGgcApW6-30112012-57.pdf


Interactivity Type : Undefined


Learning Resource Type : Proceedings


Interactivity Level : Very Low


Semantic Density : Very Low


Intended End User Role : Learner


Context : Higher Education


Typical Age Range : Turkish 18Ü


Difficulty Level : Medium


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license (CC-BY-SA) Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported


Kind : IsReferencedBy


Resource : Catalog : URI
Entry : Journal of AgroEcoTourism, Bulletin of Agri-ecology, Agri-food, Bioengineering and Agritourism, Vol. 8 (2012), Nr. 2 (25): 320-325.


Description : English International Conference on New Research in Agri-food and Tourism (BIOATLAS 2012) . www.rosita.ro/bioatlas


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date :


Description :


Purpose : Discipline


Source : English AGRICOLA


Entry : Agricultural Education and Training (Not Extension)


Description :


Keywords : English organic agriculture
Turkish organik tarım