TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Industry Profile on Production of Organic Fertilizer from Manure of Large Ruminants

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/eRbX89Ce-8122012-57.doc


Title : Turkish Büyükbaş Hayvan Gübresinden Organik Gübre Üretimi Sanayi Profili
English Industry Profile on Production of Organic Fertilizer from Manure of Large Ruminants
German Industrie-Profil auf die Produktion von organischem Dünger aus große Wiederkäuer


Language : Turkish Turkish



Descriptions : Turkish Bu kaynak, yatırımcıların uygun yatırım alanlarına yöneltilmesi ve sermayelerini verimli yatırım alanlarını değerlendirmek ve yatırımlarını bu alanlara yönlendirmeye yardım etmek için hazırlanmış bir sanayi profil çalışmasıdır.
English This resource is an industrial profile work on helping to the investors for evaluating the suitable investment areas, and directing the capital to these areas.
German Diese Ressource ist ein industrielles Profil work zu helfen den Investoren für die Auswertung der geeigneten Investitionsobjekten Bereichen und Lenken des Kapitals in diesen Bereichen.


Keywords : Turkish organik gübre
English organic fertilizer
German organischer Dünger
Turkish ahır gübresi
English manure
German Dünger
Turkish yatırım analizi
English investment analysis
German Investment-Analyse


Coverage : World


Structure : Atomic


Aggregation Level : Level 1


Version : Turkish Kasım 2005, Ankara


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2005-11-01
name : Oğuz Küçükyavuz
e-mail :
organization : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü




Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=1173


Contribute : Role : Initiator
Date : 2012-12-08
name : Zeynel Cebeci
e-mail : cebeciz@gmail.com
organization : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı


Metadata Schema : TrAgLor LOM AP


Language : Turkish Turkish
Format : Text


Requirements : Operating System: Multios
Min ver :
Max ver :
Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements : Turkish Okumak için MS Word veya uyumlu bir belge işlemcisi gereklidir.


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 850432 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/eRbX89Ce-8122012-57.doc


Interactivity Type : Expositive


Learning Resource Type : Case study


Interactivity Level : Very Low


Semantic Density : Medium


Intended End User Role : Learner


Context : University Postgraduate


Typical Age Range : Turkish 18Ü


Difficulty Level : Medium


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license (CC-BY-SA) Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported


Kind : IsPartOf


Resource : Catalog : URI
Entry : http://www.biyogazder.org/yazi_ve_makaleler.htm


Description : Turkish Bu eser Biyogaz Yatırımlarını Geliştirme Derneği Yazı ve Makaleler Koleksiyonu'na aittir.


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date :


Description :


Purpose : Idea


Source : English AGRICOLA


Entry : Economics and Management


Description :


Keywords : Turkish organik gübre
Turkish organik fertilizer
German organische Dünger