TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Comparison of Production Traits and Health of Cattle Raised in Organic and Conventional Dairy Farms

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/s1mEjYCn-16122012-18.pdf


Title : Turkish Organik ve Konvansiyonel Süt Sığırı İşletmelerinde Yetiştirilen Sığırların Verim Özelliklerinin ve Sağlıklarının Karşılaştırılması
English Comparison of Production Traits and Health of Cattle Raised in Organic and Conventional Dairy Farms
German Vergleich der Produktion Traits und die Gesundheit der Rinder im ökologischen und konventionellen Milchviehbetrieben


Language : Turkish Turkish

English EnglishDescriptions : Turkish Son yıllarda organik süt sığırı işletmesi sayısında ve süt üretiminde artış görülmektedir. Buna paralel olarak, organik işletmelerde yetiştirilen sığırların döl, süt verimleri, sağlık ve refahlarını konvansiyonel yetiştirme sistemiyle karşılaştıran çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalardan elde edilen bulgulara göre, organik sığırların süt verimi, konvansiyonellere göre önemli miktarda daha düşük olmuştur. Döl verimi, iki yetiştirme sisteminde birbirine yakındır. Organik işletmelerde yetiştirilen sığırların muhtelif dönemlerdeki canlı ağırlıkları daha düşük, yemden yararlanmaları ise daha yüksek bulunmuştur. Çoğu çalışmada, organik yetiştirilen sığırların sağlık ve refahlarının daha iyi olduğu bildirilmekle birlikte, bunun aksi durumunu bildiren az da olsa çalışmalara da rastlanmaktadır. İlgili çalışmaların tümünde, metabolik hastalıklar bakımından organik yetiştirilen sığırların daha iyi durumda olduğu bildirilmiştir.
English In recent years, there is an increase in the number of organic dairy farming and in milk production. As parallel to this increase, there have been several studies in the aim of comparing with conventional systems on the reproductive traits, milk traits, animal health and welfare. According to this results, milk yield in organic farming comparing with conventional has been lower in on important. Reproductive traits have been close one another in two rearing systems. In organic milk farming in different periods live weight has been lower, but feed efficiency has been higher. In most studies, it has been reported that health and welfare of organic cattle is better, but also there has been opposite studies. In all related studies, the health in organic farms has been much better in terms of metabolic diseases.


Keywords : Turkish süt sığırcılığı
English dairy farming
German Milchviehhaltung
Turkish organik tarım
English organic agriculture
German biologische Landwirtschaft
Turkish süt üretimi
English milk production
German Milch Produktion
Turkish hayvan sağlığı
English animal health
German Tiergesundheit


Coverage : Turkey


Structure : Atomic


Aggregation Level : Level 1


Version : Turkish 15 Mayıs 2009


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2009-05-15
name : Bahri Bayram
e-mail :
organization : Gümüşhane Üniversitesi, Kelkit Aydın Doğan M.Y.O., Organik Tarım Programı Kelkit/Gümüşhane
name : Vecihi Aksakal
e-mail :
organization : Gümüşhane Üniversitesi, Kelkit Aydın Doğan M.Y.O., Organik Tarım Programı Kelkit/Gümüşhane
name : VÖmer Akbulut
e-mail :
organization : Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü-Erzurum
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=1214


Contribute : Role : Initiator
Date : 2012-12-16
name : Zeynel Cebeci
e-mail : cebeciz@gmail.com
organization : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı


Metadata Schema : TrAgLor LOM AP


Language : Turkish Turkish
Format : Text


Requirements : Operating System: Multios
Min ver :
Max ver :
Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 352277 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/s1mEjYCn-16122012-18.pdf


Interactivity Type : Undefined


Learning Resource Type : Research


Interactivity Level : Very Low


Semantic Density : Medium


Intended End User Role : Learner


Context : Professional Formation


Typical Age Range : Turkish 18Ü


Difficulty Level : Medium


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind : IsVersionOf


Resource : Catalog : URI
Entry : http://fenbilimleri.erzincan.edu.tr/fbe_dergi/makale/9_233-248%20Bahri%20vd.pdf


Description : Turkish EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 1-2 Yıl: 2008


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date :


Description :


Purpose : Discipline


Source : English AGRICOLA


Entry : Animal Production


Description :


Keywords : Turkish organik tarım
English organic agriculture
Turkish süt sığırcılığı
English dairy farming