TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Bağcılıkta Gelişme Üretim Hedefleri

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/pdf/bagcilik_uretim_hedefleri_2007_08_10.pdf


Title : Turkish Bağcılıkta Gelişme Üretim Hedefleri


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish FAO’nun 2003 yılı verilerine göre Türkiye bağ alanı (560 000 ha) yönünden İspanya, İtalyave Fransa’nın ardından 4., üzüm üretimi (3 650 000 ton) yönünden ise İtalya, İspanya, Fransa, ABD ve Çin’in ardından 6. sırayı almaktadır. Ülkemizde üretilen üzümün %40’ıkurutulmaktadır. Yaklaşık 400 000 ton kuru üzüm üretimi (%63’ü çekirdeksiz, %37’si çekirdekli) ile dünyada ilk sırada yer alan ülkemiz, çekirdeksiz kuru üzüm üretimindeABD’den sonra ikinci, dışsatımda ise ilk sırada yer almaktadır. DİE’nin 2003 yılı verilerinegöre tarım alanlarının %2.14’ü bağlarla kaplıdır. Elde edilen ürün ise toplam meyveüretiminin %30’u dolayındadır. Bu değerler, alan yönünden %2’lik azalmaya rağmen, alan veüretim değerleri beraber değerlendirildiğinde, 1998’e göre önemli bir değişiklik olmadığınıgöstermektedir. Tarım bölgeleri itibariyle, Ege Bölgesi’nin açık ara üstünlüğü, hem alan (%33 “1998 yılına göre %13’lük artış”), hem de üretim (%43 “1998’e göre %5’lik azalma”) yönüyledevam etmektedir. 2003 yılında üzüm ve üzümden üretilen ürünlerin dışsatımından sağlanangelir 241.6 milyon dolardır. Bu değer, toplam dışsatım gelirinin %0.75’ine denktir. Gelirin %95’ini Sultani çeşidi sağlamıştır. Bağcılık sektörünün dışsatım gelirleri, 1998’e göre %16 azalmıştır


Keywords : Turkish gelişme
Turkish üretim


Coverage :


Structure :


Aggregation Level :


Version : Turkish


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2012-03-15
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=138


Contribute : Role : Author
Date : 2012-03-15
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :


Metadata Schema :


Language :
Format : Text


Requirements : Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/pdf/bagcilik_uretim_hedefleri_2007_08_10.pdf


Interactivity Type :


Learning Resource Type : Problem statement


Interactivity Level :


Semantic Density :


Intended End User Role : Learner


Context :Typical Age Range : Turkish Üniversite-Lisansüstü (22-)


Difficulty Level :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind :


Resource : Catalog :
Entry :


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date : 2012-01-01


Description :


Purpose :


Source :


Entry : Horticultural Crops


Description :


Keywords :