TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Current Structure of Genetically Modified Crops and Consumers’ Perception in Adana

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/sKJHlnlm-292013-2.pdf


Title : Turkish Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerin Mevcut Yapısı ve Adana’daki Tüketicilerin Bilgi Düzeyleri
English Current Structure of Genetically Modified Crops and Consumers’ Perception in Adana
German Aktuelle Struktur der gentechnisch veränderten Kulturpflanzen und Verbraucher Wahrnehmung in Adana


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Genetiği modifiye edilmiş (GM) ürünler 1996 yılında pazara sürülmüştür. Bugün yaklaşık 90 milyon hektarlık alanda 21 ülkede GM ürünler üretilmektedir ve bu ürünler soya, mısır, pamuk, kanola, kabak ve papayadır. GM ürünlerin dünya çapında artan ekim alanları GM ürünlerin gelecekte benimsenmesinde önemli bir göstergedir. Gerek sanayileşmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde üreticilerin ve tüketicilerin GM ürünlerin sağlamış olduğu verimlilik, çevre, ekonomik ve sosyal faydaların artması GM ürünlerin benimsenmesindeki artışa yansımıştır. GM ürünler hakkındaki endişelerin devam etmesine rağmen tüketiciler yeni teknolojileri desteklemektedir. Araştırma sonucunda, Adana ilindeki tüketicilerin GM ürünler sağlıklı ve ucuz olursa talep edebilecekleri anlaşılmaıştır. Bireylerin eğitim ve gelir seviyesinin de GM ürünler hakkındaki bilgi düzeylerine etki ettiği görülmüştür. Sonuç olarak, tüketicilerin büyük bir bölümü GM ürünlerin gelecek nesiller için çok önemli olduğunu vurgulamasıdır


Keywords : Turkish genetiği değiştirilmiş
English genetically modified
German Genetisch veränderte
Turkish tüketici
English consumer
German Verbraucher
Turkish bilgi
English knowledge
German Wahrnehmung
Turkish Adana
English Adana
German Adana


Coverage : Turkey


Structure : Atomic


Aggregation Level : Level 2


Version : Turkish Adana, 2006


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2006-01-01
name : Ali Necati Yıldırım
e-mail :
organization : Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 01330 Adana, Turkey
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=1451


Contribute : Role : Undefined
Date : 2013-09-02
name : Zeynel Cebeci
e-mail : cebeciz@gmail.com
organization : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı


Metadata Schema : TrAgLor LOM AP


Language :
Format : Text


Requirements : Operating System: Multios
Min ver :
Max ver :
Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 532662 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/sKJHlnlm-292013-2.pdf


Interactivity Type : Expositive


Learning Resource Type : Thesis


Interactivity Level : Low


Semantic Density : High


Intended End User Role : Learner


Context : University Second Cycle


Typical Age Range : English 18U


Difficulty Level : Difficult


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind : IsVersionOf


Resource : Catalog : URI
Entry : http://library.cu.edu.tr/tezler/5822.pdf


Description : Turkish Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi Tez Koleksiyonu, 01330 Adana
English Çukurova University Library, Thesis Collection, 01330 Adana, Turkey


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date :


Description :


Purpose : Discipline


Source : English AGRICOLA


Entry : Consumer Economics


Description :


Keywords : Turkish tarımsal pazarlama
English agricultural marketing
Turkish genetiği değiştirilmiş ürünler
English genetically modifief crops