TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Göksu Deltası Ramsar Alanı

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/Goksu_Ramsar_2007_08_29.jpg


Title : Turkish Göksu Deltası Ramsar Alanı


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Alanı, 15000 hektarlık bir alandan oluşmakta olup sulak alanların dünya çapında korunması ve akılcı kullanılması için Ramsar (İran)'da 1971 yılında imzalanan Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi kapsamında özel korumaya alın uluslarası öneme sahip bir çevre koruma alanıdır.


Keywords : Turkish çevre koruma bölgesi
Turkish kuş cenneti
Turkish mersin
Turkish silifke
Turkish sulak alan


Coverage : World


Structure :


Aggregation Level :


Version :


Status : Final


Contribute : Role : Graphical Designer
Date : 2012-03-15
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=166


Contribute : Role : Graphical Designer
Date : 2012-03-15
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :


Metadata Schema :


Language :
Format : Image


Requirements : Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/Goksu_Ramsar_2007_08_29.jpg


Interactivity Type :


Learning Resource Type : Lesson


Interactivity Level :


Semantic Density :


Intended End User Role : Learner


Context :


Typical Age Range : Turkish İlk Öğretim (12-14)
Turkish Lise (14-17)
Turkish Üniversite-Lisans (18-21)
Turkish Üniversite-Lisansüstü (22-)
Turkish Yetişkin (18-)


Difficulty Level :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind :


Resource : Catalog : URI
Entry :


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date : 2012-01-01


Description :


Purpose :


Source :


Entry : Agriculture
Geography


Description :


Keywords :