TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Göksu Irmağı (1)

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/Goksu_Irmagi_2007_08_29_1.jpg


Title : Turkish Göksu Irmağı (1)


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Göksu Antalya, Konya, Karaman ve Mersin illerinden akan ve Akdenize dökülen bir nehirdir. Göksu nehri 260 km uzunluğundadır. Aşağı yukarı aynı uzunlukta İki kolu vardır, kuzey kolu Gökçay güney kolu ise Gökdere'dir, ikisinin kaynağıda Toros Dağları'ndaki Geyik Dağları'ndan çıkar. Geyik Dağları Antalya-Gündoğmuş ve Konya-Hadım arasındadır ve Alanya'nın 50 km kuzeyinde bulunur. Bu iki kol Karaman-Ermenek'i geçtikten sonra Mut'un güneyinde birleşerek Göksu adını alır ve daha sonra Taşucu ile Silifke arasında Akdeniz'e dökülür. (wikipedia)


Keywords : Turkish akdeniz
Turkish mersin
Turkish akarsular


Coverage : World


Structure :


Aggregation Level :


Version :


Status : Final


Contribute : Role : Graphical Designer
Date : 2012-03-15
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=180


Contribute : Role : Graphical Designer
Date : 2012-03-15
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :


Metadata Schema :


Language :
Format : Image


Requirements : Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/Goksu_Irmagi_2007_08_29_1.jpg


Interactivity Type :


Learning Resource Type : Drawing


Interactivity Level :


Semantic Density :


Intended End User Role : Learner


Context :

Typical Age Range : Turkish İlk Öğretim (12-14)
Turkish Lise (14-17)
Turkish Üniversite-Lisans (18-21)
Turkish Üniversite-Lisansüstü (22-)
Turkish Yetişkin (18-)


Difficulty Level :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind :


Resource : Catalog : URI
Entry :


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date : 2012-01-01


Description :


Purpose :


Source :


Entry : Geography
Agriculture


Description :


Keywords :