TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Traceability Sytems for Traditional Foods Based On Information Technologies

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/Ifunuwaz-6122014-38.pdf


Title : Turkish Geleneksel Gıdalar İçin Bilişim Teknolojilerine Dayalı İzlenebilirlik Sistemleri
English Traceability Sytems for Traditional Foods Based On Information Technologies


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish İzlenebilirlik sistemleri üretimden tüketime tedarik zinciri boyunca gıdanın bulunduğu yerler, geçirdiği işlemler, koşullar ve benzeri tüm geçmiş bilgilerinin elde edilmesini sağlayan sistemlerdir. İzlenebilirlik sistemleri esas olarak herhangi bir krizle karşılaşıldığında gıdaya ait yolların izlenmesi ve başarılı bir geri çağırma yönetimi için etkin bir gıda güvenliği mekanizması sağlamak amacındadırlar. Bununla birlikte son yıllarda etik izlenebilirlik ve coğrafi izlenebilirlik gibi kavramlarla bilgiye dayalı gıda tercihi de öne çıkmaktadır. Bilgiye dayalı gıda tercihi özellikle gıdanın menşeinin ve kalitesinin bilinmesi, etkili kazanç ve risk yönetimi sağlanması, çevresel etkinin gözlenmesi ve nihai olarak sürdürülebilir üretimin sağlanmasında tüketicinin rolünü güçlendirmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri tabanlı modern izlenebilirlik sistemleri ile geleneksel gıdaların izlenebilirliğini sağlamak ve tüketiciye bilgiye dayalı gıda tercihi olanağı sunmak kolaylaşmaktadır. Bu çalışmada yem ve piliç eti izlenebilirliği için geliştirilen feedTRace sisteminin tanıtımı yapılarak geleneksel gıda zincirinde kullanımı olanakları örneklenmekte ve tartışılmaktadır.
English Traceability systems throughout the supply chain from production to consumption of food of, his actions, conditions, and so on are all history information system that allows the derivation. Traceability systems are mainly belongs to the food when it is encountered in any crisis monitoring and management of a successful recall of a food safety mechanism to provide as watchdogs. However, in recent years, ethical concepts such as traceability and information-based geo-traceability of food preference in the stands. The origin of the food, especially food preference based on knowledge and knowledge of quality, ensuring the effective gain and risk management, the environmental impact of observation and ultimately reinforces the role of the consumer in ensuring sustainable production. Modern information and communication technologies-based traceability system to ensure traceability of foods with traditional and simplified offer the ability to knowledge-based consumer food preference. In this study, feed and poultry traceability feedTRace system developed for the promotion of the use of facilities in the traditional food chain prototyped and discussed.


Keywords : English traceability systems
Turkish geleneksel gıda izlenebilirliği
English traditional food traceability
Turkish bilgiye dayalı gıda tercihi
English informed food choice
Turkish etik izlenebilirlik
English ethical traceability
Turkish menşe izlenebilirliği
English origin traceability


Coverage : World


Structure : Atomic


Aggregation Level : Level 1


Version :


Status :


Contribute : Role : Undefined
Date : 2014-12-06
name :
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=1937


Contribute : Role : Initiator
Date : 2014-12-06
name : Zeynel Cebeci
e-mail : cebeciz@gmail.com
organization : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı


Metadata Schema : TrAgLor LOM AP


Language :
Format : Text


Requirements : Operating System: Multios
Min ver :
Max ver :
Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 2 Minutes : 0


Size : 702624 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/Ifunuwaz-6122014-38.pdf


Interactivity Type : Expositive


Learning Resource Type : Research


Interactivity Level : Low


Semantic Density : High


Intended End User Role : Learner


Context : University Second Cycle


Typical Age Range : Turkish 18Ü


Difficulty Level : Medium


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 2 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind : IsVersionOf


Resource : Catalog : URI
Entry :


Description : Turkish 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 29-34


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date :


Description :


Purpose : Discipline


Source : Turkish AGRICOLA


Entry : Technology


Description :


Keywords : Turkish izlenebilirlik
English traceability
Turkish geleneksel gıdalar
English traditional food