TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Organic Meat and Dairy Cattle Breeding

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/dPmsRLEt-8122014-44.pdf


Title : Turkish Organik Et ve Süt Sığırı Yetiştiriciliği
English Organic Meat and Dairy Cattle Breeding


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Artan nüfusun beslenme gereksiniminin karşılanması ve ekonomik kazanç sağlama çabaları, hayvansal üretimin de yoğun üretim şeklinde yapılmasına neden olmuştur. Bu üretim biçiminde, birim alandan daha yüksek miktarlarda ve ekonomik ürün alınması öncelikli olduğu için; ekolojik denge ve ürün kalitesinde sağlık kriterleri ikinci plana atılmıştır. Konvansiyonel bitkisel üretimde olduğu gibi, konvansiyonel hayvansal üretiminde çevreye, hayvana ve insan sağlığına zararlı etkileri kendini göstermeye başlamıştır. Bütün bu olumsuzluklarının sonucu olarak, ekonomik gelir seviyesi ve bilinç düzeyi yüksek olan toplumların, organik hayvansal ürünlerin daha sağlıklı olduğunu, bu üretim metodunda hayvan hakları esas alınıp, hayvanlara daha iyi yaşam standardının sağlandığını, organik çiftliklerde uygulanan metotların çevreye ve doğal kaynaklara olumsuz etkisinin çok az olduğunu benimsemeleri sonucu, organik hayvansal ürünlere olan talepler artmıştır. Bu üretim metodunda; hayvanların bakımı, beslenmesi, barındırılması, gübre yönetimi, hastalıkların önlenmesi ve veteriner müdahalesi gibi konular organik tarım yönetmeliğinde belirtilen esaslara yöre yapılmakta, tüm bu işlemlerin uygunluğu bağımsız bir kontrol kuruluşu tarafından denetlenmektedir. Organik et ve süt üretim amacıyla damızlık olarak seçilecek sığırların çevreye, iklim koşullarına ve hastalıklara dayanıklı olması öncelikli esastır. Organik süt üretimi için 6, et üretimi için 12 aylık bir geçiş süreci bulunmaktadır. Barınaklar sığırların doğal davranışlarına cevap verebilecek şekil ve boyutlarda tasarlanmalı, ayrıca hayvan sağlığı ve refahı için gerekli önlemler alınmalıdır. Tüm sığırlar, tamamen organik şartlarda üretilmiş yemlerle beslenilmelidir. Sürünün hastalıktan korunması için gerekli tüm önlemler alınmalı, hastalık tedavisinde ise öncelikle ürünlerde kalıntı bırakmayan alternatif tedavi yöntemleri kullanılmalıdır.
English Meeting the nutrition requirements of the increasing population and attempts of gaining financial profits has led to increasing animal production. In this type of production, since it is crucial to obtain more and financially profitable products from a unit area, ecological balance and health criteria of product quality were put into a secondary role. As it is in conventional plant production, conventional animal breeding started showing negative effects on the environment, the animal and the human health. As a result of all these negative effects, demand in organic animal products has increased since societies with high financial background and high cognitive levels have embraced the fact that organic animal products are healthier, that animals are provided better living conditions in such breeding and that the methods used in organic farms give less damage to human beings and the environment. In this breeding method, issues such as taking care of animals, accommodation of animals, fertilizer management, preventing illnesses and veterinary practices are all carried out according to organic agriculture directives and are all proctored by an independent control authority. It is very important that the cows to be elected as the brood stock for milk and meat production be resistant against different climates and illnesses. The transition period is 6 months for organic milk production and 12 months for meat production. Barns must be redesigned so that cows can behave naturally. Moreover, precautions for animal health and animal welfare must be taken. All cows must be fed with lures produced organically. All precautions must be taken for the protecting the flock from diseases. Alternative treatment methods, which leave no track on products, must be deployed primarily in the treatment of diseases.


Keywords : Turkish Organik çiftlikler
English Organic farms
Turkish organik süt
English organic milk
Turkish hayvan sağlığı ve refahı
English animal health and welfare
organik et
organic meat


Coverage : World


Structure : Atomic


Aggregation Level : Level 1


Version : Turkish 2013


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2013-06-26
name : Bahri BAYRAM
e-mail :
organization : Gümüşhane Üniversitesi, Kelkit Aydın Doğan MYO
name : Vecihi AKSAKAL
e-mail :
organization : Gümüşhane Üniversitesi, Kelkit Aydın Doğan MYO
name : Musa KARAALP
e-mail :
organization : Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane MYO
name : Hüseyin DAŞ
e-mail :
organization : Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane MYO
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=1942


Contribute : Role : Publisher
Date : 2014-12-08
name :
e-mail :
organization : Gümüşhane Üniversitesi


Metadata Schema : TrAgLor LOM AP


Language : Turkish Turkish
Format : Text


Requirements : Operating System: Multios
Min ver :
Max ver :
Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 952461 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/dPmsRLEt-8122014-44.pdf


Interactivity Type : Expositive


Learning Resource Type : Proceedings


Interactivity Level : Very Low


Semantic Density : Medium


Intended End User Role : Learner


Context : University First Cycle


Typical Age Range : Turkish 18Ü


Difficulty Level : Medium


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind : IsVersionOf


Resource : Catalog : URI
Entry : http://e-arsiv.gumushane.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/123456789/395/5.pdf?sequence=1


Description : Turkish Doğu Karadeniz 1. Organik Tarım Kongresi, 26-28 Haziran 2013, Kelkit


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date :


Description :


Purpose : Discipline


Source : Turkish AGRICOLA


Entry : Animal Production


Description :


Keywords : Turkish organik süt sığırcılığı
English organic dairy farming
Turkish organik et sığırcılığı
English organic meat farming