TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

An Ontology Development Study for Organic Agriculture and Agroecology Domain

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/HlqQjeYA-2422016-8.pdf


Title : Turkish Organik Tarım ve Agro-Ekoloji Ontolojisi Üzerine Bir Çalışma
English An Ontology Development Study for Organic Agriculture and Agroecology Domain


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Anlamsal ağ uygulamaları temel olarak belli bir alandaki kavramlar ve aralarındaki ilişkileri gösteren ontolojilere dayanmaktadırlar. Son yıllarda, bilgi yapısını bilgi sistemleri tarafından paylaşmak üzere ortak anlaşılabilir hale getirmek amacıyla geliştirilen ontolojilerin sayısında önemli artışlar olduğu görülmektedir. Tarım ve gıda alanında FAO’nun büyük hacimli küresel AGROVOC taksonomik terimler dizini de dâhil bazı ontolojiler mevcut olmasına rağmen organik tarım gibi bazı alanlara özel ontolojilere hala gereksinim söz konusudur. Bu gereksinmeyi karşılamak ve Avrupa’da organik tarımla ilgili öğrenme kaynaklarını dizinlemek ve aramak için hizmet veren Organic.Edunet platformunda kullanmak üzere Organic.Lingua Projesi kapsamında 2012 yılında “Organik Tarım ve Agro-Ekoloji Ontolojisi (OTAE)” geliştirme çalışmaları yürütülmüştür. Bu makalede kısaca ontolojiler hakkında temel bilgiler verilmekte ve henüz üzerinde çalışılmakta olan OTAE’nin geliştirilmesinde izlenen yöntem ve araçlar anlatılmaktadır.
English Semantic web applications are principally based on the ontologies which formally represent the concepts and their relations in a domain. In the last decades, a remarkable increase in the number of ontologies has been observed in order to enable the common understanding of knowledge structure for sharing data between the information systems. Although several ontologies including FAO’s global AGROVOC as a large volumetaxonomical thesaurus do exist in agriculture and food domain, there is still a need for domain-specific ontologies such as organic agriculture. In order to match this need and to use in Organic. Edunet Portal, providing the required services in indexing and searching the learning resources on organic agriculture in Europe, a collaborative work in Organic. Lingua Project was started to develop the ontology for “Agriculture and Agroecology (OAAE)” domain in 2012. In this paper, the basic information about ontologies is briefly introduced, and the methodology and tools in the development of OAAE which is currently under construction are described.


Keywords : English 0ntology
Turkish Ontoloji
English semantics
Turkish semantik
English Organic farming
Turkish Organik tarım


Coverage : World


Structure : Atomic


Aggregation Level : Level 1


Version : English Antalya, 2013


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2013-02-24
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=1950


Contribute : Role : Author
Date : 2016-02-24
name : Zeynel Cebeci
e-mail : cebeciz@gmail.com
organization : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı


Metadata Schema : TrAgLor LOM AP


Language : Turkish Turkish
Format : Text


Requirements : Operating System: Multios
Min ver :
Max ver :
Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 834142 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/HlqQjeYA-2422016-8.pdf


Interactivity Type : Expositive


Learning Resource Type : Proceedings


Interactivity Level : Very Low


Semantic Density : Very High


Intended End User Role : Teacher


Context : University Postgraduate


Typical Age Range : Turkish 18Ü


Difficulty Level : Difficult


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind : IsPartOf


Resource : Catalog : URI
Entry : 15. Akademik Bilişim Konferansı


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date :


Description :


Purpose : Discipline


Source : English AGRICOLA


Entry : Agriculture


Description :


Keywords : Turkish tarımsal ontoloji
English agricultural ontology