TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Trabzon Hurması Yetiştiriciliği

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://www.caneronur.com/thurmasi%20kitapcik.pdf


Title : Turkish Trabzon Hurması Yetiştiriciliği


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Anavatanı Çin olan Trabzon hurmasının çok eski tarihlerde Japonya'ya getirildiği ve burada büyük ölçüde üretimi yapıldığı bildirilmektedir. "Japon Elması" olarak adlandırılan meyve halk tarafından yaz kış sevilerek yenmektedir. Türkiye'ye hangi tarihte getirildiği bilinmemekle birlikte çok eskiden beri Trabzon hurması yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bir subtropik iklim meyvesi olan Trabzon hurması ülkemizde en çok Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilmektedir. Karadeniz, Ege ve Marmara Bölgeleri'nde de yetiştirilmektedir.


Keywords : Turkish meyvecilik
Turkish ılıman iklim
Turkish trabzon hurması


Coverage :


Structure :


Aggregation Level :


Version : Turkish


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2012-03-15
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=204


Contribute : Role : Author
Date : 2012-03-15
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :


Metadata Schema :


Language :
Format : Text


Requirements : Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1 bytes


Location : http://www.caneronur.com/thurmasi%20kitapcik.pdf


Interactivity Type :


Learning Resource Type : Lesson


Interactivity Level :


Semantic Density :


Intended End User Role : Learner


Context :Typical Age Range : Turkish Yetişkin (18-)


Difficulty Level :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind :


Resource : Catalog :
Entry :


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date : 2012-01-01


Description :


Purpose :


Source :


Entry : Horticultural Crops


Description :


Keywords :