TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Damla Yöntemiyle Sulanan Erik Ağaçlarında Farklı Sulama Programlarının Ağaç Gelişmesi, Meyve Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://papirus.ankara.edu.tr/tez/FenBilimleri/Doktora_Tezleri/2004/FD2004_18/MURAT%20YILDIRIM-DOKTORA%20TEZ%DD-2004,May%FDs.pdf


Title : Turkish Damla Yöntemiyle Sulanan Erik Ağaçlarında Farklı Sulama Programlarının Ağaç Gelişmesi, Meyve Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkileri


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliğinde 2000-2003 yıllarında yapılan bu çalışmada, Santa Rosa (Prunus salicina Lindl.) çeşidi erik ağaçlarına, damla sulama yöntemi ile dört farklı sulama programı uygulanmıştır. Sulamalara tansiyometre kullanılarak, 120 cm toprak derinliğindeki kullanılabilir su tutma kapasitesinin % 20, % 30, % 40 ve % 50’si tüketildiğinde başlanmıştır. Her üç yılda da, uygulanan sulama programları, ağaç başına, birim gövde kesit alanına ve birim taç hacmine düşen meyve verimine ve bunların yanında, taç hacmi, sürgün uzunluğu, gövde kesit alanı ve gövde kesit alanındaki artış miktarı üzerine önemli düzeyde etki yapmamıştır. Bu verilere göre, kullanılabilir su tutma kapasitesinin % 50’si tüketildiğinde sulamaya başlamanın bile nem eksikliğinden kaynaklanan bir gerilim meydana getirmediği söylenebilir. Diğer yandan, uygulanan sulama programları, meyve kalite parametrelerinden, titre edilebilir asit miktarı ve meyve suyu randımanı, ortalama meyve ağırlığı ve meyve rengi üzerinde önemli düzeyde farklılık meydana getirmiştir. Ancak, sulama konuları yalnızca belirli bazı meyve kalite parametrelerini belirli yıllarda önemli düzeyde etkilemiştir.


Keywords : Turkish meyve kalitesi
Turkish meyve verimi
Turkish bitki gelişimi
Turkish sulama


Coverage :


Structure :


Aggregation Level :


Version : Turkish


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2012-03-15
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=210


Contribute : Role : Author
Date : 2012-03-15
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :


Metadata Schema :


Language :
Format : Text


Requirements : Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1 bytes


Location : http://papirus.ankara.edu.tr/tez/FenBilimleri/Doktora_Tezleri/2004/FD2004_18/MURAT%20YILDIRIM-DOKTORA%20TEZ%DD-2004,May%FDs.pdf


Interactivity Type :


Learning Resource Type : Lesson


Interactivity Level :


Semantic Density :


Intended End User Role : Teacher


Context :


Typical Age Range : Turkish Üniversite-Lisans (18-21)
Turkish Üniversite-Lisansüstü (22-)


Difficulty Level :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind :


Resource : Catalog :
Entry :


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date : 2012-01-01


Description :


Purpose :


Source :


Entry : Horticultural Crops
Irrigation and Drainage


Description :


Keywords :