TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Meyvecilikte Üretim Hedefleri

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://www.zmo.org.tr/etkinlikler/5tk02/24.pdf


Title : Turkish Meyvecilikte Üretim Hedefleri


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Meyve türlerinin ülke açısından önemi dikkate alındığında, tarım alanları içinde meyve üretim alanları ilk sırada yer almaktadır. 1960 yılından itibaren meyve üretim sahalarında düzenli bir artış olmuştur. Nitekim, DİE’nin 1999 verilerine göre son yirmi yıl içerisinde meyve üretim alanları %10 oranında büyümüştür. Bu açıdan Türkiye bugünkü durumuyla dünyada zengin ülkeler arasında yerini korumaktadır. Son yirmi yıl içerisinde tarım alanlarında ve buna bağlı olarak meyveciliğe tahsis edilen alanlarda gözlenen bu sınırlı alan kazanımı, nüfus artışımızın ortaya koyduğu gereksinimleri karşılamaktan son derece uzak görülmektedir. Nitekim, 1990-1997 yılları arasında ülkemizde % 15,08’lik bir nüfus artış hızı gerçekleşmiştir. Aynı nüfus artış hızı ile 2017 yılında ülkemizin nüfusunun 90 milyonu geçeceği tahmin edilmektedir. Nüfus artışımıza bağlı olarak kişi başına meyve tüketimindeki değişimleri ve tarım alanlarımızdaki artışı göz önünde bulundurduğumuzda yeni potansiyel alanların kazanımı ve ekolojik marjinal yörelerde de meyvelikler kurma ve yetiştirme olanaklarının araştırılması kaçınılmaz bir gereklilik olmaktadır. Bu bağlamda sert ve yumuşak çekirdekli, ve sert kabuklu meyve türleri ile turunçgillerde önümüzdeki 20 yıl içerisinde ulaşılması olası üretim düzeylerinin tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla 1979-1998 yılları arasındaki yirmi yıl baz alınarak, gelecek yirmi yıl için değerlendirmeler yapılmıştır.


Keywords : Turkish üretim hedefleri
Turkish meyve üretimi


Coverage :


Structure :


Aggregation Level :


Version : Turkish


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2012-03-15
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=211


Contribute : Role : Author
Date : 2012-03-15
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :


Metadata Schema :


Language :
Format : Text


Requirements : Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1 bytes


Location : http://www.zmo.org.tr/etkinlikler/5tk02/24.pdf


Interactivity Type :


Learning Resource Type : Problem statement


Interactivity Level :


Semantic Density :


Intended End User Role : Teacher


Context :Typical Age Range : Turkish Üniversite-Lisans (18-21)
Turkish Üniversite-Lisansüstü (22-)


Difficulty Level :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind :


Resource : Catalog :
Entry :


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date : 2012-01-01


Description :


Purpose :


Source :


Entry : Horticultural Crops
Agricultural Economics


Description :


Keywords :