TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Kahramanmaraşta Dış Satıma Yönelik Japon Grubu (Prunus Salicina Lindl) Sofralık Yeni Erik Çeşitlerinin Yetiştiriciliği Üzerine Araştırmalar

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://kutuphane.ksu.edu.tr/e-tez/fbe/T00504/serap_balik_tez.pdf


Title : Turkish Kahramanmaraşta Dış Satıma Yönelik Japon Grubu (Prunus Salicina Lindl) Sofralık Yeni Erik Çeşitlerinin Yetiştiriciliği Üzerine Araştırmalar


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sert Kabuklu Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezinde (SEKAMER) yürütülmüş olan bu çalışmada materyal olarak 17 Japon grubu erik çeşidi kullanılmıştır. Kahramanmaraş’ta ekolojik koşullarına uyum sağlayan çeşitlerin saptanmasını amaçlayan 2001 yılında kurulmuş olan bu çalışmada Japon gurubu erik çeşitleri fenolojik ve pomolojik olarak incelenmiştir. 2003 yılında çiçeklenme peryodu en erken Black Beaut çeşidinde gerçekleşirken, 2004 yılında Belle Di Barbiano ve Fortune çeşidinin en erken çiceklendiği belirlenmiştir. En geç çiçeklenme tarihi ise 2003 yılında Frenze 90 ve Obilnaja çeşidinde 2004 yılında October Sun çeşidinde saptanmıştır. Japon grubu erik çeşitlerinin 2003 yılında olgunlaşma tarihlerinin 18/07 ile 03/10 arasında olduğu 2004 yılında ise 15/07 ile 25/09 tarihleri arasında gerçekleştiği belirlenmiştir. Çeşitleri meyve ağırlığı bakımından değerlendirdiğimizde 2003 yılında Queen Rose (60,91g) , çeşidi en ağır meyveye sahip olurken 2004 yılında Autumn Giant (70,95g) çeşidinin meyve ağırlığı açısından en yüksek değere ulaştığı saptanmıştır. Kahramanmaraş ekolojisine uygun Japon grubu erik çeşitlerinin kesin olarak önerilebilmesi için çalışmaların ileriki yıllarda da sürdürülebilmesi gerekmektedir.


Keywords : Turkish dış satım
Turkish sofralık erik
Turkish Prunus Salicina Lindl
Turkish japon grubu erikler


Coverage :


Structure :


Aggregation Level :


Version : Turkish


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2012-03-15
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=213


Contribute : Role : Author
Date : 2012-03-15
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :


Metadata Schema :


Language :
Format : Text


Requirements : Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1 bytes


Location : http://kutuphane.ksu.edu.tr/e-tez/fbe/T00504/serap_balik_tez.pdf


Interactivity Type :


Learning Resource Type : Problem statement


Interactivity Level :


Semantic Density :


Intended End User Role : Teacher


Context :Typical Age Range : Turkish Üniversite-Lisans (18-21)
Turkish Üniversite-Lisansüstü (22-)


Difficulty Level :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind :


Resource : Catalog :
Entry :


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date : 2012-01-01


Description :


Purpose :


Source :


Entry : Horticultural Crops


Description :


Keywords :