TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Türkiye'de Kiraz Üretimi, Pazarlaması ve Dış Satım Potansiyeli

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://ziraat.harran.edu.tr/kongre/Bildiriler/1430_Fatma%20Pinar%20OZTURK.pdf


Title : Turkish Türkiye'de Kiraz Üretimi, Pazarlaması ve Dış Satım Potansiyeli


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Türkiye içinde bulunduğu iklim kuşağı nedeniyle çok sayıda meyve tür ve çeşidinin yetiştirilmesine uygun koşulları sağlayabilmektedir. Gelişen ve değişen ekonomik ortamlar nedeniyle farklı iklim ve toprak koşullarına uyabilecek, farklı iç ve dış pazar taleplerine cevap veren ekonomik yarar sağlayacak meyvecilik üretim planları önem kazanmaktadır. Türkiye’de piyasa isteklerine cevap veren üretim eğilimi hızla yaygınlaşmaktadır. Ilıman iklim meyvelerinden biri olan kiraz üretimi 255 000 bin tona ulaşmıştır. Dünya kiraz üretiminde ilk sırada yer alan Türkiye’yi ABD ve İran takip etmektedir. Kiraz üretimimizde 1980 öncesine göre önemli değişiklikler olmuştur ve son on beş yılda dikim alanları %59.2, üretim miktarı %90.3 artış göstermiştir. Trend hesapları 2010 yılında Türkiye kiraz üretiminin 308423 tona ulaşacağını göstermektedir. Kişi başına kiraz tüketimi dünya ortalamasından yüksek olmakla birlikte kiraz üretiminin %12.8’i ihraç edilmektedir. İhracat yapılan başlıca ülkeler Almanya, İngiltere, Hollanda, İtalya ve Rusya’dır. Çalışmanın amacı Türkiye’de kiraz üretiminin yapısal değişimi ve gelişimini ortaya koymak, iç tüketim ve ihracat potansiyelini belirlemek, üretim artışlarının yarattığı sorunları ve daha fazla ihracat için yapılabilecekleri saptamak ve öneriler geliştirmek şeklinde özetlenebilir.


Keywords : Turkish dış satım
Turkish meyvecilik
Turkish kiraz üretimi


Coverage :


Structure :


Aggregation Level :


Version : Turkish


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2012-03-15
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=217


Contribute : Role : Author
Date : 2012-03-15
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :


Metadata Schema :


Language :
Format : Text


Requirements : Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1 bytes


Location : http://ziraat.harran.edu.tr/kongre/Bildiriler/1430_Fatma%20Pinar%20OZTURK.pdf


Interactivity Type :


Learning Resource Type : Problem statement


Interactivity Level :


Semantic Density :


Intended End User Role : Teacher


Context :Typical Age Range : Turkish Üniversite-Lisans (18-21)
Turkish Üniversite-Lisansüstü (22-)


Difficulty Level :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind :


Resource : Catalog :
Entry :


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date : 2012-01-01


Description :


Purpose :


Source :


Entry : Horticultural Crops
Distribution and Marketing of Agricultural Products


Description :


Keywords :