TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Hayvan Sağlığı ve Veteriner Hekim Müdahalesi, Alternatif Tedavi Yöntemleri

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://www.tarimsalpazarlama.com/upload/files/u.1)%20Organik%20%20%20%20%20%20%20%20%20Tar%C4%B1mda%20%20%20%20%20%20Vet.%20Hek.%20M%C3%BCdahalesi%20Homeopaty.ppt


Title : Turkish Hayvan Sağlığı ve Veteriner Hekim Müdahalesi, Alternatif Tedavi Yöntemleri


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Organik hayvan yetiştiriciliğinde, hayvanların genetik yapısı değiştirilemez, genetik yapısı değiştirilmiş olanlar organik hayvansal üretimde girdi olarak kullanılamaz. Gen teknolojisi metotları ve hayvan ıslahına izin verilmez. Antibiyotikler, Koksidiyostatikler ve diğer büyümeye yardımcı suni yardımcı müstahzarlar ve erken doğum için östrüsün hazırlanması veya zamanlanması gibi üremeyi kontrol edici veya başka amaçlar için hormonların veya benzer maddelerin kullanılması yasaktır. Yine de tedavi edici uygulama olarak hormonlar uygulanabilir.


Keywords : Turkish alternatif tedavi
Turkish veteriner hekim


Coverage :


Structure :


Aggregation Level :


Version : Turkish


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2012-03-15
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=224


Contribute : Role : Author
Date : 2012-03-15
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :


Metadata Schema :


Language :
Format : Multipart


Requirements : Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1 bytes


Location : http://www.tarimsalpazarlama.com/upload/files/u.1)%20Organik%20%20%20%20%20%20%20%20%20Tar%C4%B1mda%20%20%20%20%20%20Vet.%20Hek.%20M%C3%BCdahalesi%20Homeopaty.ppt


Interactivity Type :


Learning Resource Type : Problem statement


Interactivity Level :


Semantic Density :


Intended End User Role : Teacher


Context :Typical Age Range : Turkish Üniversite-Lisans (18-21)
Turkish Üniversite-Lisansüstü (22-)
Turkish Yetişkin (18-)


Difficulty Level :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind :


Resource : Catalog :
Entry :


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date : 2012-01-01


Description :


Purpose :


Source :


Entry : Veterinary Science


Description :


Keywords :