TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Ders Planı Yapma

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://www.egitim.aku.edu.tr/dtaskin.ppt


Title : Turkish Ders Planı Yapma


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Ders planı, Önceden belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için öğretim konusu içerisinde yer alan etkinliklerden hangilerinin seçileceği, Bunların öğrencilere niçin ve nasıl yaptırılacağı, Ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağı, Elde edilen başarının nasıl değerlendirileceği konularının önceden tasarlanıp kağıt üzerinde saptanmasıdır.


Keywords : Turkish eğitim-öğretim
Turkish ders planı


Coverage :


Structure :


Aggregation Level :


Version : Turkish


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2012-03-15
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=228


Contribute : Role : Author
Date : 2012-03-15
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :


Metadata Schema :


Language :
Format : Multipart


Requirements : Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1 bytes


Location : http://www.egitim.aku.edu.tr/dtaskin.ppt


Interactivity Type :


Learning Resource Type : Problem statement


Interactivity Level :


Semantic Density :


Intended End User Role : Teacher


Context :Typical Age Range : Turkish Lise (14-17)
Turkish Üniversite-Lisans (18-21)
Turkish Üniversite-Lisansüstü (22-)


Difficulty Level :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind :


Resource : Catalog :
Entry :


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date : 2012-01-01


Description :


Purpose :


Source :


Entry : Agriculture


Description :


Keywords :