TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Yumurta Tavuklarında Sağlık Kontrolü

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://www.yum-bir.org/templates/resimler/File/dokumanlar/Yumurta_Tavuklarinda_Saglik_Kontrolu.ppt


Title : Turkish Yumurta Tavuklarında Sağlık Kontrolü


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Kanatlı sürülerde iyi organize edilmiş sağlık kontrol programlarının yürütülmesi, sağlıklı bir yetiştiriciliği sağlamanın en temel bileşenidirKanatlı sağlığının korunması, insan sağlığını direkt ve indirekt olarak etkilemektedir. Hastalıkların performans üzerine olumsuz etkileri, her zaman koruyucu programların yürütülmesinden daha pahalıdır. Hastalıkların epidemiyolojisinin belirlenmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi için yoğun çaba sarf edilmelidir.


Keywords : Turkish sağlık kontrolü
Turkish yumurtacı tavuklar


Coverage :


Structure :


Aggregation Level :


Version : Turkish


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2012-03-15
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=229


Contribute : Role : Author
Date : 2012-03-15
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :


Metadata Schema :


Language :
Format : Multipart


Requirements : Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1 bytes


Location : http://www.yum-bir.org/templates/resimler/File/dokumanlar/Yumurta_Tavuklarinda_Saglik_Kontrolu.ppt


Interactivity Type :


Learning Resource Type : Lesson


Interactivity Level :


Semantic Density :


Intended End User Role : Learner


Context :
Typical Age Range : Turkish Üniversite-Lisans (18-21)
Turkish Üniversite-Lisansüstü (22-)
Turkish Yetişkin (18-)


Difficulty Level :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind :


Resource : Catalog :
Entry :


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date : 2012-01-01


Description :


Purpose :


Source :


Entry : Animal Production
Veterinary Science


Description :


Keywords :