TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Sazan Yetiştiriciliği

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/html/sazan_yetistirme.html


Title : Turkish Sazan Yetiştiriciliği


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Türkiye’nin bütün bölgelerinde bulunan ve içsu balıkları üretimimizin önemli bir kısmını oluşturan türdür. Üretimin büyük kısmı Ege, İç Anadolu ve Güney Anadolu bölgesinden sağlanır. Ege bölgesindeki bazı su kaynaklarında l. yılda 350 g, 2. yılda 1500 g’ın üzerine ve 3. yılda da 2.5 kg’ın üzerine çıkabilmektedir. Sazan pazar büyüklüğüne Ege'de ikinci yılın sonunda, Avrupa koşullarında ise bunun iki misli sürede ulaşabilmektedir.


Keywords : Turkish su ürünleri üretimi
Turkish balıkçılık
Turkish balık yetiştirme
Turkish tatlısu balıkları
Turkish içsu balıkları


Coverage :


Structure :


Aggregation Level :


Version : Turkish


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2012-03-15
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=267


Contribute : Role : Author
Date : 2012-03-15
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :


Metadata Schema :


Language :
Format : Text


Requirements : Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/html/sazan_yetistirme.html


Interactivity Type :


Learning Resource Type : Lesson


Interactivity Level :


Semantic Density :


Intended End User Role : Learner


Context :Typical Age Range : Turkish Üniversite-Lisans (18-21)


Difficulty Level :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind :


Resource : Catalog :
Entry :


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date : 2012-01-01


Description :


Purpose :


Source :


Entry : Fisheries


Description :


Keywords :