TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Balmumu

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://www.aricilik.gen.tr/urunler/balmumu.html


Title : Turkish Balmumu


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Balmumu, 2-3 haftalık genç işçi arıların son 4 çift karın halkalarındaki mum salgı bezlerince salgılanan, karın halkaları arasından çıkarken hava ile teması sonucu katılaşarak pulcuk haline geçen, salgılandığı anda beyaz renkte olan ve daha sonra koyulaşan bir arı ürünüdür.


Keywords : Turkish balmumu üretimi
Turkish balmumu
Turkish arıcılık


Coverage :


Structure :


Aggregation Level :


Version : Turkish


Status : Final


Contribute : Role : Publisher
Date : 2012-03-15
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=292


Contribute : Role : Publisher
Date : 2012-03-15
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :


Metadata Schema :


Language :
Format : Text


Requirements : Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1 bytes


Location : http://www.aricilik.gen.tr/urunler/balmumu.html


Interactivity Type :


Learning Resource Type : Other


Interactivity Level :


Semantic Density :


Intended End User Role : Learner


Context :Typical Age Range : Turkish Lise (14-17)
Turkish Üniversite-Lisans (18-21)
Turkish Yetişkin (18-)


Difficulty Level :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind :


Resource : Catalog :
Entry :


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date : 2012-01-01


Description :


Purpose :


Source :


Entry : Apiculture Related


Description :


Keywords :