TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

European Blueberry (Vaccinium myrtillus)

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/vaccinium_myrtillus_2007_10_27.jpg


Title : Turkish Çalı Çileği (Vaccinium myrtillus)
English European Blueberry (Vaccinium myrtillus)
German Europäische Heidelbeere (Vaccinium myrtillus)


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Çalı çileği (Vaccinium myrtillus) Türkiye'de Doğu Karadeniz ve Uludağ'da doğal olarak yetişen üzümsü bitkidir. Çalı formunda bir bitki olup puslu bir yüzeyi olan mavi ve siyah üzümsü meyveleri vardır. Giresun ve Ordu'da çalı formundaki bitkide yetişmelerinden dolayı "çalı çileği" olarak adlandırılan bu bitki Batı dillerinde "mavi çilek" olarak (örneğin İngilizce'de billberry, blueberry veya European blueberry) adlandırılmaktadır. Ülkemizde değişik adlarla da tanınmaktadır. Örneğin Rize’de "likapa", Rize'nin Pazar ilçesinde "kaskanaka", Ardeşen'de "çera veya çela", Trabzon’da "ligarba", "lifos" veya "Trabzon üzümü", Artvin’de "morsivit" veya "mahabak" ve diğer bölgelerde "ayı üzümü", "çay üzümü" veya "çoban üzümü" gibi adları bulunmaktadır. Ülkemizde yapılan bazı bilimsel çalışmalarda "yaban mersini" olarak adlandırılmakla birlikte Akdeniz'de doğal olarak yetiştirilen "mersin" ile karıştırılabilmektedir.


Keywords : Turkish üzümsü meyveler
English berries
German Beeren
Turkish çoban üzümü
Turkish likapa
Turkish çalı çileği


Coverage : World


Structure : Atomic


Aggregation Level : Level 1


Version : Turkish 2007


Status : Final


Contribute : Role : Graphical Designer
Date : 2007-10-14
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=385


Contribute : Role : Initiator
Date : 2007-10-14
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :


Metadata Schema : TrAgLor LOM AP


Language : Turkish Turkish
Format : Image


Requirements : Browser: Any
Min ver :
Max ver :
Operating System: Multios
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 611509 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/vaccinium_myrtillus_2007_10_27.jpg


Interactivity Type : Undefined


Learning Resource Type : Photo


Interactivity Level : Very Low


Semantic Density : Low


Intended End User Role : Learner


Context : Secondary Education


Typical Age Range : Turkish 12Ü


Difficulty Level : Very Easy


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind :


Resource : Catalog : URI
Entry :


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date :


Description :


Purpose : Educational Objective


Source : English AGRICOLA


Entry : Miscellaneous Crops


Description :


Keywords : English berries
Turkish üzümsü meyveler