TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Alıç Ağacı (Crataegus sp.)

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/crataegus_sp_2007_10_27_1.jpg


Title : Turkish Alıç Ağacı (Crataegus sp.)


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Gülgiller familyasından yaklaşık olarak 280 türü bulunan alıçlar (Crataegus sp.) genellikle kısa boylu ancak 10 m kadar boylanabilen ağaçlardır. Genellikle Mayıs ve Haziran'da çiçeklenen alıçların kırmızı, pembe sarı veya beyaz renkli çiçekleri vardır. 6-10 mm çapında, 1-3 tohumlu, lezzetli, meyveleri hafif ekşimsi meyveleri taze veya kurutularak yenilmekte veya pekmezi yapılmaktadır. Esmer-kırmızı veya kırmızı renkli dalları dikenli olan bir ağaçtır. Kurak koşullara uyum sağlayabilen, kumlu taşlı topraklarda yetişebilen uzun ömürlü bir ağaç türüdür. Türkiye’nin birçok bölgesinde özellikle dağlık alanlarda ve hatta toprağın fakir olduğu yerlerde bile bolca yetişmekte olup 17 türü bulunduğu rapor edilmektedir. Örneğin Karadeniz'in İç Anadolu'ya geçiş zonundaki dağlık bölgelerde muhtemelen Crataegus aronia türü ve melezleri görülmektedir. Özellikle Sivas'ın Zara, Suşehri ilçeleriyle Giresun'un Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde dağ ve tepe yamaçlarındaki kurak ve taşlık alanlarda yaygındır. (Foto: Asarcık Köyü civarı, Şebinkarahisar, Giresun, Ekim 2007).


Keywords : Turkish alucra
Turkish şebinkarahisar
Turkish giresun
Turkish sivas
Turkish azarole
Turkish crataegus azarolus
Turkish crataegus aronia


Coverage : World


Structure :


Aggregation Level :


Version :


Status : Final


Contribute : Role : Content Provider
Date : 2007-10-12
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=387


Contribute : Role : Content Provider
Date : 2007-10-12
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :


Metadata Schema :


Language :
Format : Image


Requirements : Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/crataegus_sp_2007_10_27_1.jpg


Interactivity Type :


Learning Resource Type : Graphics


Interactivity Level :


Semantic Density :


Intended End User Role : Learner


Context :Typical Age Range : Turkish Lise (14-17)
Turkish Üniversite-Lisans (18-21)


Difficulty Level :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind :


Resource : Catalog : URI
Entry :


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date : 2012-01-01


Description :


Purpose :


Source :


Entry : Miscellaneous Crops
Geography


Description :


Keywords :