TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Dağ Lalesi (Anemone coronaria)

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/anemone_coronoria_2007_12_04.jpg


Title : Turkish Dağ Lalesi (Anemone coronaria)


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Dağ lalesi (Anemone coronaria), anemonlar cinsinden Akdeniz'e özgü çok yıllık otsu bir bitkidir. 20-30 cm (tarlalar gibi verimli yerlerde 50-60 cm) kadar boylanabilmektedir. Yapraklardan ayrılarak yukarı doğru uzayan sapın üstünde açan lale görünümlü gösterişli çiçekleri vardır. Çiçekler 3-8 cm çapında olup beyaz, kırmızı, mavi, mor, pembe ve bunların muhtelif tonlarında renklerde açarlar. (Fotoğraf: Çukurova Üniversitesi Kampüsü, Adana. 2005)


Keywords : Turkish akdeniz florası
Turkish yabani çiçekler
Turkish lale
Turkish dağ lalesi
Turkish anemon


Coverage : World


Structure :


Aggregation Level :


Version :


Status : Final


Contribute : Role : Content Provider
Date : 2005-02-14
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=427


Contribute : Role : Content Provider
Date : 2005-02-14
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :


Metadata Schema :


Language :
Format : Image


Requirements : Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/anemone_coronoria_2007_12_04.jpg


Interactivity Type :


Learning Resource Type : Drawing


Interactivity Level :


Semantic Density :


Intended End User Role : Learner


Context :

Typical Age Range : Turkish İlk Öğretim (12-14)
Turkish Lise (14-17)
Turkish Üniversite-Lisans (18-21)
Turkish Üniversite-Lisansüstü (22-)
Turkish Yetişkin (18-)


Difficulty Level :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind :


Resource : Catalog : URI
Entry :


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date : 2012-01-01


Description :


Purpose :


Source :


Entry : Plant Science


Description :


Keywords :