TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği - I (Ceviz)

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://web.adu.edu.tr/akademik/zdalkilic/images/ceviz121205.ppt


Title : Turkish Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği - I (Ceviz)


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Cevizin Bitki Sistematiğindeki Yeri, Kültür Tarihi, Anavatanı, Dünya Üzerindeki Yayılışı, Ekonomik Önemi, Dünyada ve Türkiye’de Üretimi ve Ticareti, Morfolojik ve Biyolojik Özellikleri, Pomolojik Sınıflandırması ve Bazı Önemli Çeşitler, Döllenme Biyolojisi, Ekolojik İstekleri, Çoğaltılması, Bahçe Kurulması, Bahçede Yıllık Bakım İşleri, Derim (Hasat), Meyvesinin Muhafazası, Verim


Keywords : Turkish meyve
Turkish sert kabuklular
Turkish ceviz


Coverage :


Structure :


Aggregation Level :


Version : Turkish


Status : Draft


Contribute : Role : Author
Date : 2005-12-12
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=528


Contribute : Role : Author
Date : 2005-12-12
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :


Metadata Schema :


Language :
Format : Text


Requirements : Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1 bytes


Location : http://web.adu.edu.tr/akademik/zdalkilic/images/ceviz121205.ppt


Interactivity Type :


Learning Resource Type : Lesson


Interactivity Level :


Semantic Density :


Intended End User Role : Learner


Context :


Typical Age Range : Turkish Üniversite-Lisans (18-21)


Difficulty Level :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind :


Resource : Catalog :
Entry :


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date : 2012-01-01


Description :


Purpose :


Source :


Entry : Horticultural Crops


Description :


Keywords :