TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Yalancı akasya

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/images/11_4_2008_14_11_4_yalanci_akasya.JPG


Title : Turkish Yalancı akasya


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Beyaz çiçekli yalancı akasya (Robinia pseudoacacia)baklagiller ailesinden bir ağaçtır. 15-25 m kadar boylanabilen ve bazı hallerde gövde çapı 0.8 kadar büyüyebilen bir ağaçtır. Bazı yaşlı ağaçların 27 m boy ve 1.6 m gövde çapına kadar büyüyebildiği kaydedilmiştir. 1.5-3 cm genişlikte 9–19 adet oval yaprakçıktan oluşan 10–25 cm uzunluğunda bileşik yaprakları bulunmaktadır. Herbir yaprağın dala bitiştiği yerde genellikle 1-2 mm uzunluğunda bir çift kısa diken yer alır. Bunlar genç ağaçlarda 2 cm kadar uzayabilirler. Çok güzel kokulu beyaz çiçekleri 8-20 cm uzunluktadır. Bakla şeklinde kapsüllü meyveleri 5-10 cm uzunluğunda olup 4-10 tohum içerirler.


Keywords : Turkish Robinia pseudoacacia
Turkish yalancı akasya


Coverage :


Structure :


Aggregation Level :


Version : Turkish


Status : Final


Contribute : Role : Content Provider
Date : 2008-04-11
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=580


Contribute : Role : Content Provider
Date : 2008-04-11
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :


Metadata Schema :


Language :
Format : Image


Requirements : Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/images/11_4_2008_14_11_4_yalanci_akasya.JPG


Interactivity Type :


Learning Resource Type : Drawing


Interactivity Level :


Semantic Density :


Intended End User Role : Learner


Context :


Typical Age Range : Turkish Üniversite-Lisans (18-21)


Difficulty Level :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind :


Resource : Catalog :
Entry :


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date : 2012-01-01


Description :


Purpose :


Source :


Entry : Plant Science


Description :


Keywords :