TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Biyoenerji ve Biyoenerji Üretimi

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://www.eie.gov.tr/biyoenerji/biyoenerji.html


Title : Turkish Biyoenerji ve Biyoenerji Üretimi


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Biyoenerji çeşitleri olarak biyogaz, biyodizel, biyoetanol ve gazlaştırma konuları tanımlar, üretim yöntemleri, yakıt özellikleri, tüketim alanları, çevresel özellikleri, motorlarda uygulama, pazar ve fiyat gelişimi, toplumsal faydalar,dünya ve AB'de üretim, dünya mevzuatı, Türkiye'nin projeksiyonu ve teşvikler, Türkiye'de mevzuatı ve EİE çalışmaları başlıklarıyla basit, anlaşılabilir ve kaliteli resim ve grafik çizimlerle sunan bir öğrenme kaynağıdır.


Keywords : Turkish gazlaştırma
Turkish biyogaz
Turkish etanol
Turkish biyodizel
Turkish biyoenerji


Coverage :


Structure :


Aggregation Level :


Version : Turkish


Status : Draft


Contribute : Role : Publisher
Date : 2008-08-29
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=645


Contribute : Role : Publisher
Date : 2008-08-29
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :


Metadata Schema :


Language :
Format : Multipart


Requirements : Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1 bytes


Location : http://www.eie.gov.tr/biyoenerji/biyoenerji.html


Interactivity Type :


Learning Resource Type : Lesson


Interactivity Level :


Semantic Density :


Intended End User Role : Learner


Context :

Typical Age Range : Turkish Lise (14-17)
Turkish Üniversite-Lisans (18-21)
Turkish Yetişkin (18-)


Difficulty Level :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind :


Resource : Catalog :
Entry :


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date : 2012-01-01


Description :


Purpose :


Source :


Entry : Biomass Energy Sources


Description :


Keywords :