TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Meyve ağaçlarında gübreleme

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://ebkae.gov.tr/belgeler/gubreleme.pdf


Title : Turkish Meyve ağaçlarında gübreleme


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Ensitüsü tarafından hazırlanan bu metinsel öğrenme nesnesinde meyvecilikte gübrelemenin önemi, bitki besin elementleri ve topraktan alımı, meyve ağaçlarının gübre ihtiyaçlarının belirlenmesi metodları, besin elementlerinin eksikliğinin tespiti, gübrelemede dikkate alınması gerekli faktörler, gübreleme metotları, yaprak gübreleme, organik gübreleme, biyolojik gübreleme sade ve özetlenerek anlatılmaktadır.


Keywords : Turkish gübreleme


Coverage :


Structure :


Aggregation Level :


Version : Turkish


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2007-01-01
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=647


Contribute : Role : Author
Date : 2007-01-01
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :


Metadata Schema :


Language :
Format : Text


Requirements : Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1 bytes


Location : http://ebkae.gov.tr/belgeler/gubreleme.pdf


Interactivity Type :


Learning Resource Type : Other


Interactivity Level :


Semantic Density :


Intended End User Role : Learner


Context :
Typical Age Range : Turkish Üniversite-Lisans (18-21)
Turkish Yetişkin (18-)


Difficulty Level :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind :


Resource : Catalog :
Entry :


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date : 2012-01-01


Description :


Purpose :


Source :


Entry : Horticultural Crops


Description :


Keywords :