TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

leaves and fruits of strawberry bush

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/1_11_2008_23_30_21_calicilegi.JPG


Title : Turkish Çalı çileği yaprak ve meyveleri
English leaves and fruits of strawberry bush


Language :Descriptions : Turkish Karadeniz illerinden Giresun ve Ordu'da çalı formunda bitki olmalarından dolayı "çalı çileği" (Vaccinium myrtillus L) olarak adlandırılan bitkinin üzümsü meyveleri gece görüşünü güçlendirir. 2. Dünya Savaşı'nda RAF pilotlarının gece uçuşunda görüş gücünü arttırmak için çalı çileği reçeli yediklerine dair bir hikaye vardır. Bilimsel çalışmalara göre çalı çileği meyvelerinin insanlarda henüz onaylanmamış olmakla birlikte gözde lekeli görme hastalığını durduğu ve hatta onardığına ilişkin bulgulardan söz edilmektedir. Anthocyanin pigmentlerince zengin olan meyvelerinin kalp ve damar, göz hastalıkları ve kanser gibi birçok hastalık riskini azalttığı rapor edilmektedir. Halk arasında yapraklarının mide-bağırsak hastalıklarını iyileştirdiği söylenmekle birlikte bilimsel olarak henüz onaylanmadığı bildirilmektedir. Karadeniz Bölgesi'nde meyveleri taze olarak veya reçel yapılarak tüketilen bu bitkinin genç sürgün yapraklarından "çilek yaprağı çorbası" denilen çorba yapıldığı bilinmektedir. Bitkinin gövdesinin kesilip kurutulması ile "çalı süpürgesi" denilen süpürge de yapılmakta ve fındık harmanlarının temizlenmesinde kullanılmaktadır.
English Berry fruits of the plant, named as “strawberry bush” (Vaccinium myrtillus L) in Black Sea provinces of Ordu and Giresun since they are bushy plant, strengthens night vision. There is a story about RAF pilots during World War II ate strawberry bush jam to enhance night vision for night flights. According to scientific studies, although it was not approved in humans yet, it is mentioned about the findings that the fruits of strawberry bush, cures and even stops macular degeneration disease. It is also reported that anthocyanin pigment-rich fruits reduce the risk of many diseases such as heart, vascular and eye diseases and cancer. Although, it has not been approved scientifically yet, the leaves are thought to cure gastro-intestinal diseases. From the leaves of the young shoots of this plant which is consumed as fresh fruit or jam in the Black Sea region, a kind of soup named as “strawberry leaf soup” are made. Besom to clean nut blends is made by cutting and drying the body of the plant.


Keywords : Turkish çela
Turkish çera
Turkish çoban üzümü
English bkueberry
Turkish likapa
English likapa
Turkish çalı çileği
English strawberry bush
Turkish vaccinium myrtillus
English vaccinium myrtillus


Coverage : World


Structure : Atomic


Aggregation Level : Level 1


Version : Turkish Adana, 2008


Status : Final


Contribute : Role : Content Provider
Date : 2008-10-02
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=758


Contribute : Role : Author
Date : 2008-10-02
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :


Metadata Schema : TrAgLor LOM AP


Language :
Format : Image


Requirements : Browser: Any
Min ver :
Max ver :
Operating System: Multios
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 295031 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/1_11_2008_23_30_21_calicilegi.JPG


Interactivity Type : Mixed


Learning Resource Type : Photo


Interactivity Level : Very Low


Semantic Density : Low


Intended End User Role : Learner


Context : Secondary Education


Typical Age Range : English 12U


Difficulty Level : Very Easy


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind :


Resource : Catalog : URI
Entry :


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date :


Description :


Purpose : Discipline


Source : AGRICOLA


Entry : Plant Science
Miscellaneous Crops


Description :


Keywords : Turkish çalı çileği
English billberry