TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Cedar of Lebanon (Cedrus libani)

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/21_12_2008_15_12_12_katran_agaci_1.jpg


Title : Turkish Lübnan sediri (Cedrus libani)
English Cedar of Lebanon (Cedrus libani)
German Libanon-Zeder (Cedrus libani)


Language :Descriptions : Turkish Toroslarda gençleştirme bakımı yapılmış ve korumaya alınmış iki "lübnan sediri" (Cedrus libani)ağacının görünümü. Çamgiller ailesinden sedir cinsinden olan lübnan sediri Toros Dağların'da, Hatay'da Torosların devamı olan Amanoslar'da ve Lübnan'da yetişmektedir. Lübnan bayrağının simgesi de olan bu sedir türünün ağaç sayısı Lübnan'da oldukça azalmış olmasına karşın Türkiye'de bir takım projelerle korunmakta ve rehabilite edilmektedir. Toroslar'da yaygın oluşu ve en güzel örneklerinin bulunması nedeniyle Toros Sediri ve ayrıca yetiştirme yörelerindeki halk tarafından "katran ağacı" olarak da adlandırılmaktadır. Odununun kolay işlenebilir, güzel kokulu ve dayanıklı olması, iğne yapraklarının hayvan yemi olarak kullanılması ve aşırı otlatma nedeniyle yaklaşık 5000 yıldan beri sürekli tahrip edilmektedirler. Lübnan sediri ağaçlarının 1000 yıl kadar yaşayabildiği bildirilmektedir. (Foto: Aydınlar Köyü, Erdemli, Mersin)
English The view of two "lebanon cedar" (Cedrus libani) trees rejuvenated, protected and maintained, on Taurus Mountains. Lebanon cedar from pinaceae family, grow on the Taurus mountains, Amanos mountains which are extension of Taurus mountains in Hatay province, and in Lebanon. Although the amount of this cedar species which is the icon of Lebanon flag, is quite low in Lebanon, it is protected and rehabilitated by some of the projects in Turkey. Due to the presence of most beautiful examples on Taurus mountains, it is also named as “Taurus cedar” or “tar tree” by the local people. It has been destroyed for around 5000 years because of its easily processable wood, fragrant and durability and the needle leaves used as animal feed. It is reported that Lebanon cedar trees can live up to 1,000 years (Photo: Aydınlar Village, Erdemli, Mersin)
German Der Blick auf zwei "Libanon-Zedern" (Zeder) Bäume verjüngt, geschützt und gepflegt, auf Taurusgebirge. Libanon-Zeder von pinaceae Familie, auf dem Taurus-Gebirge wachsen, Amanos Berge, die Erweiterung des Taurusgebirges in Hatay Provinz sind, und im Libanon. Obwohl die Menge dieser Spezies, die Zeder das Symbol des Libanon Flagge ist, ist relativ gering im Libanon, ist es geschützt und durch einige der Projekte in der Türkei rehabilitiert. Durch die Anwesenheit der schönsten Beispiele auf Taurusgebirge, wird es auch als "Taurus Zeder" oder "tar Baum" von den Menschen vor Ort benannt. Es ist seit rund 5000 Jahren wegen seiner leicht verarbeitbar Holz, duftende und Haltbarkeit und die Nadel hinterlässt als Tierfutter verwendet zerstört. Es wird berichtet, dass der Libanon Zedern können bis zu 1.000 Jahre alt werden (Foto: Aydınlar Village, Erdemli, Mersin)


Keywords : Turkish Cedrus libani
English Cedrus libani
German Cedrus libani
Turkish lübnan sediri
English cedar of lebanon
German Libanon-Zeder
Turkish Toros sediri
English Taurus cedar
English Taurus-Zeder
Turkish çamgiller
English pinaceae
German Kieferngewächse
Turkish katran ağacı
English tar tree
German tar Baum


Coverage : World


Structure : Atomic


Aggregation Level : Level 1


Version : Turkish Adana, 2008


Status : Final


Contribute : Role : Content Provider
Date : 2008-12-20
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=885


Contribute : Role : Author
Date : 2008-12-20
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :


Metadata Schema : TrAgLor LOM AP


Language : Turkish Turkish
Format : Image


Requirements : Browser: Any
Min ver :
Max ver :
Operating System: Multios
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 562139 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/21_12_2008_15_12_12_katran_agaci_1.jpg


Interactivity Type : Expositive


Learning Resource Type : Photo


Interactivity Level : Very Low


Semantic Density : Low


Intended End User Role : Learner


Context : Secondary Education


Typical Age Range : English 14U


Difficulty Level : Very Easy


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind :


Resource : Catalog : URI
Entry :


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date :


Description :


Purpose : Discipline


Source : English AGRICOLA


Entry : Geography
Forestry Related


Description :


Keywords : Turkish ibreliler
English conifers