TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Summary

Effects of Different Plant Densities Obtained in Skip Row System of Earlier and Late Sown Double Crop Soybean on Seed Yield And Yield Components

Title of object

Effects of Different Plant Densities Obtained in Skip Row System of Earlier and Late Sown Double Crop Soybean on Seed Yield And Yield Components

Object description

Farklı çevre koşullarına ve ekim zamanlarına gore uygun ekim sıklığının belirlenmesi birim alandan maksimum verim almak için önemlidir. Bu araştırma, Çukurova Bölgesinde erken ve geç ekilen soyada çift sıralı ekim yönteminde farklı bitki yoğunluklarında tohum verimi ile tarımsal özelliklerde meydana gelen değişimleri tespit etmek amacıyla, 2009 ve 2010 yıllarında, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri deneme alanında, bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulup yürütül...

Language of object

Turkish

Author(s) / Publisher

Fahriye Bihter Zaimoğlu Onat

Discipline(s)

Field Crops

Keywords

soybean, plant density, sowing date, skip row

Technical format

Text

Intended end-user role

Learner

Learning resource type

Thesis

Typical age range

18U

Copyright - Restrictions

This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported

Cost with use

No

Source code available

No


Annotations on the Object


Comments / Feedback / SuggestionsPlease enter the result of the operation above in this box.