TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Summary

Damla Yöntemiyle Sulanan Erik Ağaçlarında Farklı Sulama Programlarının Ağaç Gelişmesi, Meyve Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Title of object

Damla Yöntemiyle Sulanan Erik Ağaçlarında Farklı Sulama Programlarının Ağaç Gelişmesi, Meyve Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Object description

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliğinde 2000-2003 yıllarında yapılan bu çalışmada, Santa Rosa (Prunus salicina Lindl.) çeşidi erik ağaçlarına, damla sulama yöntemi ile dört farklı sulama programı uygulanmıştır. Sulamalara tansiyometre kullanılarak, 120 cm toprak derinliğindeki kullanılabilir su tutma kapasitesinin % 20, % 30, % 40 ve % 50’si tüketildiğinde başlanmıştır. Her üç yılda da, uygulanan sulama programları, ağaç başına, birim gövde kesit alanına ve birim taç ...

Language of object

Turkish

Author(s) / Publisher

Zeynel Cebeci

Discipline(s)

Horticultural Crops, Irrigation and Drainage

Keywords

erik

Technical format

Text

Intended end-user role

Teacher

Learning resource type

Lesson

Typical age range

Üniversite-Lisans (18-21)

Copyright - Restrictions

This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported

Cost with use

No

Source code available

Yes


Annotations on the Object


Comments / Feedback / SuggestionsPlease enter the result of the operation above in this box.