TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Summary

Türkiye'de Kiraz Üretimi, Pazarlaması ve Dış Satım Potansiyeli

Title of object

Türkiye'de Kiraz Üretimi, Pazarlaması ve Dış Satım Potansiyeli

Object description

Türkiye içinde bulunduğu iklim kuşağı nedeniyle çok sayıda meyve tür ve çeşidinin yetiştirilmesine uygun koşulları sağlayabilmektedir. Gelişen ve değişen ekonomik ortamlar nedeniyle farklı iklim ve toprak koşullarına uyabilecek, farklı iç ve dış pazar taleplerine cevap veren ekonomik yarar sağlayacak meyvecilik üretim planları önem kazanmaktadır. Türkiye’de piyasa isteklerine cevap veren üretim eğilimi hızla yaygınlaşmaktadır. Ilıman iklim meyvelerinden biri olan kiraz üretimi 255 000 bin tona ...

Language of object

Turkish

Author(s) / Publisher

Zeynel Cebeci

Discipline(s)

Horticultural Crops, Distribution and Marketing of Agricultural Products

Keywords

kiraz

Technical format

Text

Intended end-user role

Teacher

Learning resource type

Problem statement

Typical age range

Üniversite-Lisans (18-21)

Copyright - Restrictions

This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported

Cost with use

No

Source code available

Yes


Annotations on the Object


Comments / Feedback / SuggestionsPlease enter the result of the operation above in this box.